محمد بن سلمان شاهزاده خبرساز سعودی و تصاحب شاطین سرخ

در هفته‌های اخیر خبرهایی از تمدید حضور مالکان باشگاه فوتبال منچستر یونایتد در عربستان سعودی منتشر شده است. این موضوع از این جهت حائز...