بهرام شفیع ، مجری  و گزارشگر باسابقه ورزشی از میان ما رفت

یکی از باسابقه‌ترین مجری‌ها و گزارشگران عرضه ورزشی، بهرام شفیع متأسفانه روز گذشته به دلیل عارضه قلبی از دنیا رفت.