خطر بزرگ: دلیل دو برابر شدن روند ذوب یخچال‌های هیمالیا چیست

نتایج مطالعات جدید بر روی یخچال‌های رشته کوه هیمالیای مرکزی در هند، چین، نپال و بوتان در مجله «پیشرفت‌های علمی» منتشر شده است. یافته‌ها...