دربی ۸۸ – عشق و خشم به وقت تهران

در آستانه یکی از بزرگ‌ترین حوادث ورزشی سال برای تمام ایرانیان و به بهانه رویارویی بزرگ دو تیم پایتخت‌نشین، نگاهی داریم به روند و...