50 نکته ضروری برای پیشگیری از شیوع COVID-19 به گفته CDC

با بروز رسانی‌های متعدد متخصصان و سازمان‌های بهداشتی جهان درباره بیماری نوظهور ناشی از ویروس کرونا، اطلاعات جدید در مورد نحوه رفتار این ویروس...