سامانه استعلام چک – راهکاری برای اطلاع‌رسانی دریافت کنندگان چک از برگشتی‌های صادرکننده

سامانه صدور یکپارچه دسته چک، یعنی سامانه صیاد در شهریور ماه سال 96 راه‌اندازی شد. اما از روز یکشنبه قابلیتی برای آن تحت عنوان...