کدام‌یک بهتر است؟ لاک ناخن یا ژلیش – بررسی مزایا و معایب

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در سالن مانیکور از شما بپرسند: «می‌خواهید لاک ناخن بزنید یا ژلیش ؟» برای دادن پاسخ...