نشت گاز در مسابقه American Idol باعث بیهوش شدن کیتی پری شد

به دلیل نشت گاز در مسابقه American Idol طی یکی از قسمت‌های در حال پخش، کیتی پری بر اثر مسمومیت بیهوش شد. در ادامه...