خودکفایی منطقه با کشف ذخایر گاز کم‌عمق در امارات متحده به میزان هزار میلیارد فوت مکعب

امارات متحده عربی به عنوان تولیدکننده برجسته اوپک، امروز دوشنبه 3 فوریه 2020، از کشف ذخایر گاز کم‌عمق به میزان هزار میلیارد فوت مکعب...