برچسب: گرمایش زمین

۰

این گیاهان اقیانوسی می‌توانند پاسخی برای کمبود مواد غذایی در سال‌های آینده باشند‌!

آیا گیاهان اقیانوسی می‌توانند پاسخی برای کمبود مواد غذایی در سال‌های آینده زمین باشند؟ با توجه به اینکه جمعیت جهان تا سال 2050 به...