وقوع عصر یخبندان کوچک تا 30 سال آینده و کاهش دما به زیر -50 درجه سانتیگراد

طبق بررسی‌های آب و هوایی توسط دانشمندان، وقوع عصر یخبندان کوچک تا 30 سال آینده و کاهش دما به زیر -50 درجه سانتیگراد حتمی...