حکومت‌های ایران

حکومت‌های ایران در دوران باستان و حکومت‌های پادشاهی، قبل و بعد از تاریخ اسلام

شاید تاکنون مطلبی جامع و کامل در راستای حکومت‌ها و پادشاهان ایران قبل و بعد از تاریخ اسلام در دست نبوده و شاید هیچ منبعی چنین جمع‌بندی را به طور کامل و با ترتیب ارائه نکرده باشد. به همین دلیل در این مطلب تصمیم گرفته‌ایم تا مروری بر حکومت‌های ایران از ابتدا تا بعد از ورود اسلام داشته باشیم و دوره حکومت هر یک از حکومت‌های ایران را به همراه پادشاهانشان ارائه خواهیم کرد.

حکومت‌های ایران از دوران باستان

معرفی حکومت‌های ایران از دوران باستان تا بعد از اسلام

گفته می‌شود که اولین پادشاهی ایران و اولین سلسله متعلق به کیومرث بود و در اوستا نیز از او یاد شد. البته حکومت او در دوران انسان‌های اولیه شکل گرفت و زمانی بود که انسان‌ها در غارها زندگی می‌کنند.

حکومت‌های ایران باستان

نیا ایلامی

ایلامیان از اولین حکومت‌های ایران است که جزییات زیادی در رابطه با این حکومت در تاریخ منتشر نشده است اما گفته می‌شود که دوران حکومت ایلامیان به 500 سال رسید و احتمالاً پایتخت ایلامیان شوش انتخاب شده بود.

عیلام

بر اساس گفته‌ها این تمدن نیز جزو تمدن‌های ایلامیان بود که مجدداً با مرکزیت شوش ادامه پیدا کرد و به مدت 2161 سال دوام داشته است.

منائیان

از سوی دیگر منائیان با پایتخت بوکان و زبان ایرانی به مدت 234 سال یکی دیگر از حکومت‌های ایران به حساب می‌آیند.

حکومت‌های پادشاهی ایران قبل از اسلام

پس از ایران باستان، دوره پادشاهی یا شاهنشاهی در حکومت‌های ایران آغاز می‌شود که در ادامه ترتیب این حکومت های ایران را نام خواهیم برد.

مادها

مادها با انتخاب پایتخت هگمتانه بر ایران حکومت کردند. مادها قومی ایرانی بودند که به رهبری دیاکو نظم گرفتند. البته از دیگران حاکمان مادها می‌توان به هوخشتره و آزی دهاک نیز اشاره کرد. مادها حکومت طولانی داشتند اما تاریخ دقیقی از مدت زمان حکومت آن‌ها در دست نیست.

هخامنشیان

کوروش با شکست مادها این حکومت را به پایان رساند و حکومتی جدید با نام حکومت هخامنشیان را ایجاد نمود. هخامنشیان نخستین دولت متمدن در تمام جهان آن دوران بود. دوران هخامنشان دوران پیشرفت، فرهنگ و تمدن بود و به جرات می‌توان گفت دوره هخامنشیان دوره جهش بشریت و دوره جهش تاریخ ایران و جهان بود. از پادشاهان دوره هخامنشیان می‌توان به ترتیب به کوروش کبیر، کمبوجیه، گئومات، داریوش، خشایار شاه، اردشیر، خشایارشاه دوم، سغد پانوس یا سغدیان، داریوش دوم، اردشیر دوم، اردشیر سوم، ارسس و داریوش سوم اشاره کرد.

سلوکیان

سلوکوس سردار اسکندر مقدونی پس از مرگ او به حکومت رسید و حکومت سلوکیان را ایجاد نمود. سلوکیان از ریشه یونانیان بودند و فرهنگ و زبان یونانی را به ایران آوردند. این حکومت در نهایت در زمان آنتیوخوس دوم به پایان رسید.

اشکانیان

اشکانیان هم تمدن یونانی بودند که پس از سلوکیان شکل گرفتند. این حکومت با پادشاهی اشک اول یا ارشک شکل گرفت و پس از آن تیرداد، اردوان، فری یاپت، فرهاد، مهرداد، فرهاد دوم، اردوان دوم، مهرداد دوم، گودرز، آرد، سیناتروک، فرهاد سوم، مهرداد سوم، آرد دوم، فرهاد چهارم، تیرداد دوم، فرهاد پنجم، آرد سوم، ونن، اردوان سوم، وردان، گودرز دوم، ونن دوم، به لاش، پاکور، اردوان چهارم، خسرو، به لاش دوم، به لاش سوم، به لاش چهارم، به لاش پنجم و در نهایت اردوان پنجم حکومت کردند.

ساسانیان

اردشیر بابکان پس از حکومت اشکانیان، حکومت ساسانیان را ایجاد کرد و پایتخت ساسانیان شهر تیسفون در نزدیکی بغداد بود. اردشیر دین زردشتی را دین رسمی کشور اعلام کرد. پس از مرگ اردشیر بابکان پسرش شاپور اول بر تخت شاهنشاهی نشست وی از شاهان بزرگ ساسانی بشمار می‌رود. از شاهان این دوره می‌توان به اردشیر بابکان، شاپور اول، هرمز اول، بهرام اول، بهرام دوم، بهرام سوم، نرسی، هرمز دوم، شاپور دوم، اردشیر دوم، شاپور سوم، بهرام چهارم، یزدگرد، بهرام پنجم یا بهرام گور، یزدگرد دوم، هرمز سوم، پیروز، به لاش، قباد اول، زاماسب، انوشیروان دادگر، هرمز چهارم، خسرو پرویز، قباد دوم، اردشیر سوم، شیرویه، ملکه پوراندخت، هرمز پنجم و یزدگرد سوم اشاره کرد.

حکومت‌های ایران

حکومت‌های ایران بعد از اسلام

امویان

پس از پیروزی اعراب مقابل ساسانیان، حکومت اعراب و حکومت اسلامی در ایران آغاز شد و اولین حکومت‌های اسلامی ایران در واقع امویان بود که پایتخت خود را دمشق گذاشتند. حکومت امویان در واقع حکومت عمر، عثمان و امام علی بود.

عباسیان

پس از ضعیف شدن امویان، حکومت عباسیان توسط ابومسلم خراسانی شکل گرفت و پایتخت خود را بغداد انتخاب کرد. عباسیان بیش از ۵۰۰ سال حکومت کردند.

طاهریان

حکومت طاهریان اولین حکومت مستقل بعد از حمله اعراب بود. طاهر ذوالیمینین یکی از سرداران مأمون این حکومت را به راه انداخت و این حکومت طاهریان نام گرفت. پایتخت این حکومت نیز نیشابور انتخاب شد. حکومت طاهریان در زمان محمد بن طاهر توسط یعقوب لیث صفاری سرکوب شد.

علویان

علویان از نسل امام حسن (ع) بوده و در طبرستان و دیلم حکومت خود را تشکیل دادند و آمل را پایتخت خود انتخاب کردند. در نهایت علویان به دست سامانیان نابود می‌شوند. این حکومت دارای دو پادشاه به نام‌های داعی کبیر و ناصر کبیر بود.

صفاریان

یعقوب لیث پس از شکست طاهریان حکومت صفاریان را تشکیل داد. پس از یعقوب، عمرولیث حکومت صفاریان را به عهده گرفت. این حکومت توسط امیران سامانی به پایان رسید ولی حکومتشان ۱۳۴ سال ادامه یافت و در زمان حکومت خلف بن احمد پایان یافت.

سامانیان

سامانیان پس از شکست صفاریان حکومتشان آغاز شد و گفته می‌شود که 124 سال حکومت کرده‌اند. پایتخت سامانیان بخارا بوده و بزرگانی چون ابوعلی سینا و ابوریحان بیرونی در دوره سامانیان می‌زیستند.

آل زیار

آل زیار یا زیاریان از در مناطق گیلان بودند و حکومت ایران را به دست گرفتند. مرداویج بن زیار بنیان‌گذار زیاریان مدعی بود که از یک خاندان سلطنتی پیش از اسلام است. حکومت زیاریان هم در نهایت در دوران حکومت گیلانشاه به پایان رسید.

آل بویه

این حکومت در واقع استقلال‌طلبانی بودند که پس از ورود اعراب برای برگشت به ایران قبل و به‌دست آوردن عزت ایرانی حکومت‌هایی مستقل را تشکیل دادند. این حکومت توسط عمادالدوله علی آغاز شد و در دوران ملک رحیم به پایان رسید. در این میان نیز عضدالدوله از حاکمانی بود که در عمران و آبادانی کشور نقش داشت و در این دوره شناخته شده تر از بقیه حاکمان بود.

غزنویان

غزنویان حکومتی قدرتمند بود که از افغانستان شکل گرفت. این حکومت مسلمان نیز توانست هندوستان را فتح کند. حکومت غزنویان با آلپ تکین شروع شد و با خسرو ملک به پایان رسید. البته حاکمانی چون سلطان محمود غزنوی و سلطان مسعود نیز در این دوران حکومت کردند. باید اشاره کنیم که فردوسی در دوره غزنویان زندگی می‌کرد.

سلجوقیان

حکومت سلجوقیان با حکومت طغرل آغاز شد و پس از آن شاهد حکومت آلب ارسلان، ملکشاه، سلطان سنجر و دیگر شاهان سلجوقی بودیم. سلجوقیان با پیروزی بر غزنویان حکومت خود را تأسیس کردند و به یاری وزرای بزرگ قدرت خود را تثبیت نمودند اما در نهایت توسط خوارزمشاهیان، حکومت سلجوقیان نیز به پایان خود رسید.

خوارزمشاهیان

خوارزمشاهیان که 154 سال حکومت کردند پایتخت خود را نیشابور گذاشتند. نظامی گنجوی و عطار نیشابوری در دوران خوارزمشاهیان زندگی می‌کرد. حکومت خوارزمشاهیان در نهایت توسط مغولان از بین رفت و تحت تصرف مغولان در آمد.

مغولان

پس از خوارزمشاهیان برای مدتی ایران تحت کنترل چنگیزخان مغول بود و به قولی می توان گفت که ایران به نابودی کشیده شد.

ایلخانان

ایلخانان نیز از دیگر حکومت‌های دیگر مغول بوده که با حکومت هلاکو آغاز شد و با حکومت ابوسعید به پایان رسید. گفته می‌شود که مولانا در این دوره از تاریخ زندگی می‌کرد. این حکومت 79 سال به طول انجامید. باید اشاره کنیم پس از حکومت‌ ایلخانا، در جای جای ایران حکومت‌های کوچک دیگری هم دیده می‌شد که می‌توان به چوپانیان، مظفریان، سربداران، جلایریان و دیگر حکومت‌های این چنینی اشاره کرد.

تیموریان

تیموریان هم رگ و ریشه از مغولان داشته‌اند. این حکومت با تیمور لنگ آغاز شد و تیمور از بستگان چنگیز مغول بود. باید اشاره کنیم که حافظ در این دوره از تاریخ زندگی می‌کرد. حکومت تیموریان 35 سال طول کشید و البته در این دوران حکومت هایی چون قراقویونلو، آق‌قویونلو و مرعشیان نیز تشکیل شده بود.

صفویان

حکومت صفویان توسط شاه اسماعیل صفوی آغاز شد و از دیگر شاهان حکومت صفوی می‌توان به تهماسب اول، اسماعیل دوم، محمد خدابنده، شاه عباس، شاه عباس دوم، شاه سلیمان و شاه سلطان حسین اشاره کرد. در دوره صفویه برای اولین بار در تاریخ ایران مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی ایران معرفی شد. حکومت صفویان پایتخت خود را اصفهان، تبریز و قزوین در پادشاهی‌های مختلف انتخاب کرده بود و به مدت بیش از 200 سال این حکومت ادامه یافت.

افغان ها

در دوره‌ی صفویان حکومت توسط افغان‌ها شکست خورد و برای مدتی حکومت به دست افغان‌ها افتاد. در واقع صفویان در نتیجه تهاجم افغان‌ها و تصرف اصفهان از صفحه تاریخ ایران پاک شدند.

افشاریه

در نهایت نادرشاه افشار توانست ایران را از افغان‌ها پس بگیرد و حکومت افشاریه را ایجاد کرد. پایتخت حکومت افشاریه در مشهد بود و به مدت 46 سال این حکومت ادامه یافت.

زندیه

پس از حکومت افشاریه، حکومت زندیه آغاز شد و پایتخت خود را شیراز نهاد. این حکومت با کریم خان زند آغاز شد و به لطف لطفعلی خان زند نیز به پایان رسید. دوره این حکومت 34 سال به طول انجامید.

قاجاریه

حکومت قاجاریه نیز با آقا محمدخان قاجار آغاز گشت و در دوران این حکومت شاهد پادشاهانی چون فتحعلی شاه قاجار، محمدشاه، ناصرالدین‌شاه، مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه و در نهایت احمدشاه قاجار بوده‌ایم. دوره حکومت قاجاریه به 129 سال رسید و پایتخت ایران در این دوره حکومت تهران بود.

پهلوی

در نهایت آخرین حکومت پادشاهی ایران نیز حکومت پهلوی بود که با رضا شاه آغاز شد و در نهایت به پادشاهی محمدرضا شاه رسید که قطعاً در جریان جزییات این حکومت هستید. باید اشاره کنیم که حکومت پهلوی نیز 54 سال عمر کرد.

امتیاز: 4.3 از 5 (267 رای)
کمی صبر کنید...
Avatar

نوشته شده توسط

ایمیل: majdi.mahta@gmail.com

۱۹۴ دیدگاه

 1. Avatar شهرام زندی گفت:

  زندی
  بهترین دوران مربوط به کدام حکومت بوده؟

 2. Avatar مجیب گفت:

  عالی و مفید بود سپاس فراوان.

  • Avatar امیر آلتای گفت:

   تاریخ از آنجایی خنده دار میشود
   که کردهای هندی مهاجر متوهم و جاعل، مدعی هستند که تمدن و امپراطوری
   مادها در 3000 سال قبل در
   آذربایجان، کرد بودند در حالیکه کوچ
   آنها به آذربایجان به صد سال هم
   نمی رسد 🤣

 3. Avatar حلما استاد گفت:

  ضمن تشکر باید یاداورشوم که نویسنده محترم اگه یک نگاه سطحی وکوچک هم به تاریخ میانداخت متوجه میشد که مرکز حکومت امیرالمومنین کوفه بود نه دمشق !!!
  این مطلب ایشون باعث سلب اعتماد علمی به مقاله میشود

 4. Avatar کرمی گفت:

  چه بالاهایی که سر این ملت نیوممده …بدترین دوران دوران ۵۷ به بعده کاش اینم مینوشتین که چقد حقارت کشیدیم

 5. Avatar کرمی گفت:

  واقعا عالی بود دستتون درد نکنه

 6. Avatar Moein گفت:

  سلام ,یک کتاب که تاریخ باستان ایرانو شرح بده داستان های سیاسی جنگ ها و شاه ها رو در بر بگیره و صرفا یک معرفی نامه مث آداب و رسوم و زبان شناسی نباشه

 7. Avatar مسلم گفت:

  سلام دوستان این حرفها که میگویند کوروش یهودی بوده به این خاطر است چرا انهایی که با حکومت کوروش مشکل دارند از بیشتر بدشان بیاید چرا که اسلام ویهود دشمنان دیرینه بوده اند و از طرفی دیگر آنهایی که به طرفدار حکومت کوروش هستند از دین یهود دفاع کنند چون که در سالیان اخیر طرفداران کوروش زیاد شده و او را با پیامبر اسلام مقایسه می کنند

  • Avatar عماد گفت:

   اصلا قابل قیاس نیستن چون حضرت محمد تو حرف ب مردم گفت برده داری نکنید فلان نکنید اما کوروش تویع عمل ثابت کرد میلیون ها برده رو ازاد کرد راستی منشور کوروش الان داره تو امریکا اجرا میشه یعنی از دوهزار پانصد سال پیش داره تقلید میکنه

 8. Avatar مسلم گفت:

  واقعا باید ایرانیان قدر نادرشاه افشار را بدانند چراکه ایشان حکومت کاملا ایرانی را بر سر کار آورد والان هم ما باز مانده همان حکومت هستیم

 9. Avatar اقبال گفت:

  عزیزم اشکانیان کاملا ایرانی و پارتی بودند و موسس سلسله عباسیان سفاح بود نه ابومسلم خراسانی اتفاقا ابومسلم با آنها می جنگید

 10. Avatar کوروش گفت:

  خیلی جالب اینجا میگه حکومت اعراب نمیگه حمله به ایران

 11. Avatar خالد گفت:

  خیلی از دوستان گفتند ایران خیلی از بیگانگان از نظر فرهنگی ضرر کرد و اسم اعراب،مغول،یونان و افغان آوردن
  ولی باید بگم نژاد افغان هماننژاد آریای هست که کمی دست خوش تغییر شده پس ما از افغانی ها هیچ ضرر ی نکردی حتی وقتی که آن ها بر ایران حکومت کردن چون از خودمون هستند

  • Avatar Arash گفت:

   موافقم .. افغان فارسی زبان هستن و هم نژاد خودمون هستن و اینکه گفته نشد مغول به دست چه حکومتی سرنگون شد !!!

 12. Avatar محمد ارسلان گفت:

  اگه ترتیب این سلسله ها رو رعایت میکردی بهتر بود، تیمور لنگ قبل از آلپ ارسلان سلجوقی حکومت میکرد برادر محض اطلاعت

  • Avatar مسعود گفت:

   والا چی بگم؟! تاریخ ایران رو ترکوندی برادر

  • Avatar کامی گفت:

   تیمور بعد مغولان بود و ترتیب کاملا درست بود

  • Avatar Alone گفت:

   برار تو کدوم …تاریخ خوندی ؟ تو آلپ ارسلان رو ک تو تاریخ ۱۰۶۴میلادی ب پادشاهی رسید رو با تیموری ک در سالهای ۱۴۰۰ میلادی ب بعد در جنگ و گسترش قلمروش بود رو از نظر زمانی چجوری حساب کردی ک تیمور لنگ قبل از آلپ ارسلان حکومت می‌کرده ؟ سلجوقیانی ک در سال ۱۰۳۷ تاسیس شد رو چجوری با تیموریانی ک ۱۴۰۰ ب بعد تاسیس شد مقایسه زمانی میکنی ک میگی تیموریان قبل سلجوقیان حکومت میکردن. اصلا عقلت سرجاش هست ؟ احساس میکنم نرمال نمیزنی 😂

 13. Avatar محمد گفت:

  سلام من حاضرم جونموواسه مطالب تاریخی بدم ولی همیشه سوالاتم تموم نمیشه وبیشترمیشه بدجوراعتیاددارم به تاریخ وخیلی به پادشاهان ازاول تااخرین پادشاه دقت میکنم وریزترین جزئیات

 14. Avatar افشار گفت:

  در ایران نژاد عاریایی نداریم بلکه قبایلی بودند که از هند امده بودند ماد ها هم اتحادیه ای از تورکها بودند که بعدا هندی تبارها به اون پیوستند

  • Avatar Mohammad گفت:

   اولشم برو یکم کتاب تاریخ بخون
   دومشن آریایی ها بومی های ایران بودن و از جایی نیومدن
   سومشن ماد ها اتحادی ای از لک های اصلی (جمع کرد و لر و لک )بودن و ترک ها اصلا در قلمرو ایرانی ها نبودن و بعدا به ایران اضافه شدن

   • Avatar حسین گفت:

    حالا میخای بری بزنیش
    حالا اولا دوما نداره دگ شما خیلی محترمانه اصلاحش کن
    دعوا داری خیلیم عالی بود جمع آوری مطالب
    حسود

   • Avatar Alone گفت:

    کی گفته آریایی ها بومی های این سرزمین بودن !؟ آریای ها هم کوچ کردن اومدن ب این سرزمین ، مثل تمام قبایلی ک کوچ کردن و اومدن در این سرزمین ساکن شدن .پس هیچ اقوام و قومی بومی این سرزمین نیستن جز کسانی ک قبل از کوچ قبایل ب این سرزمین ساکن بودن و بنده ب شخصه اطلاعاتم در این حدی نیست ک بدونم این قوم چه کسانی بودن / آریایی ها اقوامی هستن ک از سمت روسیه امروزی و سیبری به این مناطق کوچ کردن اومدن و ساکن شدن و قسمت کوچکی هم ب سمت هندوستان و جنوب شرقی پاکستان امروزی کوچ کردن و در آنجا ساکن شدن ، ب طور خلاصه هیچ یک از اقوام امروزه کددر ایرانمون ساکن هستن نمیتونن خودشون رو بومی این سرزمین بدونن چون همشون یه روزی کوچ کردن اومدن و ساکن شدن در این مرزوبوم ،وسلام

  • Avatar حسین گفت:

   بعد از ورود اسلام و حمله اعراب ایران خیلی ضعیف شد و سلسله های که بعد از اسلام بسیار ضعیف بودن و قدرت امپراتوری های دوران باستان را نداشتند
   معمولان عمر کوتاه و ارتش ضعیفی داشتند و با چیز کوچیکی سقوط میکردند
   اما امپراتوری های دوران باستان ابر قدرت بودن و از دوام و و ارتش قدرتمندی بهره‌مند بودن

  • Avatar Badtime گفت:

   نژاد عاریایی از کجا آوردی ؟ اگه منظورت آریایی است آریایی ها قومی بودند که در اصل سالها پیش از مناطق شمالی روسیه و سیبری به فلات ایران کوچ کرده بودند

  • Avatar کورد ماد گفت:

   مث اینکه از کورد خیلی دل گیری و یه پان ترکی ،اولین پادشاه ایران کورد بود .دیاکو.و کوردها همان مادها هستند .که حتی پیامبر از پوشش و رسم لباس پوشیدنشون تعریف کرده .

   • Avatar آذری از نسل ماد گفت:

    اینقدر تخیل نباف! تو که خیالاتی شدی که هر آذری بیاد بگه ماد ها اجداد آذری ها هستند بهشون انگ پان ترکی میزنی! اینو بدون که اگه اون شخصی که میگه آذری ها از ماد ها هستند یک پان ترک باشه تو که این حقیقت رو انکار می کنی میشی یه پان کورد هیولا! خودتون هم این رو قبول دارید که آریایی ها از شمال ایران وارد شدن پس اولین جایی که مستقر شدند آذربایجانه نه کوردستان و هگمتانه به عنوان پایتخت ماد که بهش همدان میگن اگه نگاهی به همدان بندازیم می فهمیم که نصفشون آذری و باقیشون فارس هستند پس دست از اراجیف بردارید! ضمنا در ایران باستان به آذربایجان آتروپاتکان میگفتن که آتشکده های زیادی توش وجود داره! پیامبر ایران همون زرتشت نزدیک دریاچه ارومیه متولد شد، نکنه میخوای بگی اون آریایی نیست یا کورده؟! تازشم شما کورد ها دیگه واقعا شورش رو در آوردید! اینم بدونید که کورد به عنوان افراد کوه نشین و رمه گردان معروف هستند و بیشترین اختلاف نژادی بین اقوام ایرانی رو کورد ها دارن! آخر اینکه آذری ها و فارس بزرگ ترین جمعیت ایران رو شامل میشن بعد فکر کنم لر ها بعدش کورد ها هستند! که کورد ها حتی نصف جمعیت آذری هارو شامل نمیشن! اگه آذری ها از نسل ماد ها و آریایی نباشن اون وقت ایران به عنوان کشور آریایی محسوب نمیشه! چون همونطور که گفتم آذری ها مثل فارس ها بزرگ ترین جمعیت سرزمین ایران رو تشکیل میدن! حالا هی به ما بگین پان تورک!

   • Avatar امیر سلجوق گفت:

    کردهای هندی مهاجر هیچ ربطی به مادها ندارد

  • Avatar ارش گفت:

   اول برو فارسی یاد بگیر بعد ادعای تاریخدانی کن! اینکه فعلا در ایرانی دلیل نمیشه خودت رو ایرانی بدونی .شاید با ازمایش دی ان ای بفهمی اجدادت از کجا به ایران مهاجرت کردند.ایران سرزمین پارسها بوده هست و خواهد بود و پارسها هم اریایی اصیل هستند .حالا بعضیها میسوزن از این واقعیت بدلایل خاص!مشکل ایران نیست.

 15. Avatar فرهاد گفت:

  دمتان گرم با این اطلاعات- خیلی لذت داره خوندن تاریخ و گذشته ها

  • Avatar علی گفت:

   سلام ، دست شما از بابت اطلاعاتی که در اختیار مردم گذاشتید درد نکنه . سپاسگزارم ازتون خانم مهتا مجدی … ولی باید گفت که بعد از حکومت هخامنشیان در واقع ایران مورد تجاوز به دست یونانیان و بعد اعراب و مغول ها و افغانها افتاده و این یعنی نژاد اصل ایرانی در واقع دست خورده شده . متأسفانه باید بگم چقدر بد و شرم آور است وقتی بهش فکر می کنی . افسوس کاش حکومت هخامنشیان ادامه داشت و نژاد ایرانی دست خورده متجاوزین قرار نمی گرفت .. لعنت بر متجاوز . لعنت بر اعراب . مغول . افغانها و دیگر متجاوزین بر این خاک .

   • Avatar آراز گفت:

    همشون یک ریشه از یک نژاد و زبان هستند افغان و اعراب و مغول هم تنها ایران نبود بلکه تمام اروپا و آسیا بوده اند اما فرهنگ تمدن افغان و اعراب تا به الان هم داره از چپ و راست خودشون و با اون فرهنگ و نژاد و زبانشان قالب میکنند بخصوص این فرهنگ افغانی

   • Avatar خلیل درویشی گفت:

    حرفت درسته
    من وقتی به تهاجمها و حملهاوقتل وغارتها و کشتارها فکر میکنم بندبند بدنم میلرزه
    ولی درگذشته چون سازمان ملل یا نهاد و قانون درست حسابی وجود نداشت هرپادشاهی برای امنیت و ثروت منطقه ای خودش به اطراف حمله میکرد

   • Avatar مجید گفت:

    اینکه اینقدر علاقمند هستید عالیه
    ولی احتمال نمیدهید کههز یک از ما اجدادمان از همین اعراب و موغولها و یونانیها باشد؟
    بنابراین لازمه کمی واقعبینانه به قضایا نگاه کنیم

   • Avatar Arash گفت:

    باید بگم ایران هم به خیلی از کشورها حمله یا تجاوز کرده و در زمان هخامنشیان و ساسانیان تا حدود ۴۴ درصد مردم دنیا زیر این پرچم بودن و اینجوری همه نژادها دست خورده هستن پس به خودت افتخار کن و زیاد به خودش فشار نیار !!! ما از نظر تمدن تاریخ توی دنیا بعد از روم هستیم

    • Avatar sci گفت:

     مثلا به سوریه! ضمنا افتخاری که به قومیت باشه و نه انسانیت…

    • Avatar عماد گفت:

     اصلا قابل قیاس نیستن چون حضرت محمد تو حرف ب مردم گفت برده داری نکنید فلان نکنید اما کوروش تویع عمل ثابت کرد میلیون ها برده رو ازاد کرد راستی منشور کوروش الان داره تو امریکا اجرا میشه یعنی از دوهزار پانصد سال پیش داره تقلید میکنه

   • Avatar طوفان گفت:

    دمت گرم واقعیت گفتی

   • Avatar طوفان گفت:

    اخ دادا حرف حق زدی دمت گرم ای کاش چیزی که گفتی ادامه داشت اما افسوس افسوس

   • Avatar امین گفت:

    سلام
    طبق امار های جهانی ۹۰ درصد ایرانی ها آریایی هستن

 16. Avatar مهدي محمدي گفت:

  تاریخ سند قوی ضعیف داره وبا تحلیل داده ها میشه به حقیقت پی برد

 17. Avatar سورنا گفت:

  واقعا اونایی که میگن هخامنشیان یهود بودنو تاریخشون دروغه یا احمقن یا چیزی از تاریخ نمیدونن مثل همینی که اسمش سیاوشه معلوم نی اصالتش چیه داره چرت میگه و اینکه اشکانیان هم از نوادگان هخامنش بودن و ایرانی اصیل بودن کمی تفکر لطفا وقتی چیزی حالیتون نی چرت نگین

 18. Avatar پرفسور ماردین فتحیان گفت:

  سلام دوستان من بیشتر از همه چیز نگران موزه در برخی شهر ها هستم ازجمله سقز استان کردستان هستم او تمدن زیویه و کرفتو واثار های تاریخی هست چرا شهری که تمدن ماد در آنجا شکل گرفته موزه ندارد باعث تأسف است چرا باید شخصی مثل بابک زنجانی همه آثار تاریخی رابه خارج ببرد دولت اجازه نمی‌دهد که در شهر سقز و شهرهای دیگر موزه ایجاد شود شهر سقز جمعیتی 350هزار نفره دارد و زمینه آن برای استان شدن زیاد است از آثار دیگر سقز مسجد دو مناره امام محمد غزالی و بازار سقز و غیره

  • Avatar احسان گفت:

   سلام دوست عزیز ایران بخاطر منابع و و معادن همیشه مورد تهاجم و غارت بوده روزی هزارن آثار باستانی از کشور کشف و به وسیله غارتگران به موزه های دیگر کشورها فروخته می‌شوند و به اسم همون کشور ثبت میشن چیزی نمی‌مونه که موزه براشون بسازن اکثرا هم جعلشونو میدن موزه اصلشون موزه فلان کشوره

 19. Avatar حسین گفت:

  جالب نبود خیلی اشکال داخل متن ها وجود دارد

 20. Avatar ایرانی گفت:

  باسلام خدمت شما عزیزان این صحبت‌های که درباره هخامنشیان وکوروش میکنید درست نیست دلیلی که یهودیان اینقدر به کوروش احترام می‌گذارند فقط به خاطر این هست که کوروش یهودیان را از اسارت بابلی ها نجات داد وآزاد کرد ،این تخیلات من نمی‌دانم از کجا این یهودی ها در سر شما کردند که به این راحتی می گویید کوروش یک یهودی هست آیا سندی محکمتر از منشور کوروش که خود را یک ایرانی آریایی مینامد،با اندکی تعامل وتشکر دوستان عزیز

 21. Avatar SIAVASH گفت:

  چون این بابا در نفس کثیف آدمیت غرق شده است و نمی تواند راستش بگوید در ضمن اشکانیان از نسل پادشاهان پیشدادیان و کیانیان و هم پهلوانان اسطوره‌ای ایران بوده اند و این سلسله هخامنشیان دروغین است که توسط خاخام های یهودی و تاریخ نویسان دروغین یونانی مثل هردوت و امثال او این تاریخ دروغین هخامنشیان را به جای تاریخ پادشاهان کیانیان از بهمن پادشاه کیانیان به بعد با نام من درآوردی هخامنشیان که در اصل خاخامنشیان های یهودی بوده اند در کتاب فارسنامه ابن بلخی نامی سلسله پادشاهان ماد و هخامنشیان نیست و کوروش با عنوان کیرش آمده است و او را دست نشانده بهمن پادشاه کیانیان در معرفی می کند و می گوید یهودی است و در همین زمان بهمن و کوروش که دست نشانده او بوده است یهودیان از اسارت بخت النصر آزاد می شوند و بعد به دروغ به کوروش دوم نسبت می دهند کوروش خوبه همین کوروش دست نشانده بهمن پادشاه کیانیان در بابل به جای بلت و النصر به خاطر فسق و فجور های پدرش بخت النصر می شود است در تاریخ طبری و بیهقی و واقدی و خیلی منابع دیگر آمده است در فارسنامه ابن بلخی مدت پادشاهی اشکانیان 479 سال آمده است یعنی هخامنشیان هم از تاریخ کیانیان و هم سلکویان و اشکانیان فقط برای نمونه فارسنامه ابن بلخی بخوان تا دروغ های هخامنشیان بیشتر آشنا شوید

  • Avatar یزدان گفت:

   صنعتی و سنتی رو با هم مصرف کنی نتیجش میشه این چرندیات

  • Avatar عزیز گفت:

   آخه …خان این همه نسخ خطی و سنگ نوشته وگل نوشته بر وجود سلسله هخامنشی دلالت داره بعد ابن بلخی چون مسلمان بوده و چون برخی از مسلمانان ضدیت شدید با تاریخ ایران داشتن و چون کوروش بزرگ بقدری محسنات داشته که مسلمانان کوروش بزرگ رو در مقابل پیامبران میدیدن از در انکار وجودش بر امدن دوم ابن بلخی هزارواندی سال بعد از کوروش تاریخ نگاری کرده که حتماً در ان اشتباهات سهوی و عمدی بوده ولی تنها هرودوت نیست که تام کوروش بزرگ را در کتابش آورده بلکه دیگرانی همجون گزنفون و غیره هم در مورد کوروش بزرگ و تاریخ هخامنشیان کتاب نوشته اند سوم اینکه اگر کتابخانه های ایران در زمان حمله بیگانگان از بین نمیرفتند صددرصد الان بسیار کتابهای ایرانی ددر مورد تاریخ هخامنشیان وجود داشت

 22. Avatar طه گفت:

  چرا نوشتید اشکانیان یونانی بودن؟
  اشکانیان گروه پارت ها از آریایی ها بودن که جنگجو بودن وبا سلوکیان جنگیدند
  به ساسانیان اصافه کنید که اردشیر اسم پدر بزرگش ساسان را روی حکومت گذاشته

 23. Avatar مهدی گفت:

  سلام و خسته نباشید این اطلاعات مفیدی بود ولی خیلی اشتباه داشت اگر اشتباهات را درست کنید خیلی خوب می شود

 24. Avatar حسین گفت:

  خیلی آموزنده بود و ممنون
  ولی اشکالاتی داشت
  مثلا اشکانیان یونانی نبودن بلکه از تمدن های اصیل ایرانی (آریایی) بودن و روم و یونان رو تصرف کردن
  و ماده هم از تمدن عیلام نبودند وفقط هخامنشیان هم لر نبودند بلکه عیلامی بودند و برای همین ماده هارو کنار زدند
  و قوم لر تقریبا در زمان حکومت الب ارسلان یعنی سلجوقیان به وجود اومد و تا قبل اون با قوم کرد یکی به حساب میومدن
  ولی در کل اموزنده بود
  و برا دیدن مطالب درست و کاملا صحیح میتونید کتاب های سرزمین جاوید، ایران از اول تا به اکنون ویا کتاب مخصوص هر دوره رو بخونید
  که من کتاب های تمدن های اولیه، هخامنشیان، خسروان(تمدن ساسانی)، مغولان، دوقرن سکوت(حکومت اعراب) و…… رو پیشنهاد میکنم که خیلی قشنگن و ارزش خوندن داره

  • Avatar سحر گفت:

   دوست عزیز کتاب سرزمین جاوید یک رمان تاریخی است و منبع به حساب نمی آید .

  • Avatar SIAVASH گفت:

   هخامنشیان بزرگترین دروغ تاریخ ایران هستند این هخامنشیان دست نشاندگان پادشاهان کیانیان در بابل بوده اند و به پادشاهان دست نشانده کلدانی معروف بوده اند اگر کتاب آثار و الباقیه ابوریحان بیرونی بخوانید متوجه همه چیز درباره هخامنشیان که در اصل خاخامنشیان بوده اند می شوید که این ها پادشاه ایران نبوده اند بلکه فقط دست نشاندگان پادشاهان کیانیان در بابل و پادشاهان کلدانیان معروف بوده اند و حتی در فارسنامه ابن بلخی آمده است این هخامنشیان هم از کیانیان و سلوکیان و اشکانیان تاریخ دزدی ناشیانه کرده اند.

   • Avatar مهدی گفت:

    موافقم،، اصلا آثاری از هخامنشیان وجود ندارد،،

    • Avatar آراز گفت:

     موافقم سلجوقیان حکومتی با ثبات و مستقلی داشتند آلپ ارسلان به بعد تا صفویه و افشار و … اینها شکل یک حکومت را داشتند قبل از اینها کلا دعوا و کشت و کشتار بیش نبود

   • Avatar ناشناس گفت:

    خواهشا دروغ نگه هخامنشیان دروغ بودن لابد کتیبه های داریوش رو ندیدی بجای خراب کردن بزرگترین و قویترین پادشاهی ایران باستان یک دلیل درست و حسابی بیار وقتی حتی نمیدونی کتیبه های داریوش و منشور کوروش هنوز هم هست چرا حرف الکی میزنی

    • Avatar طوفان گفت:

     در جهان چیزی به عظمت منشور کوروش وجود ندارد چرا میگن کوروش وجود نداشت این کوروش بود که وقتی امپراطوری روم باارتش چهل هزار نفری وارد مرز ایران از سمت ترکیه شد با ده هزار نفر نیرو ولی فقط با دو هزار سواره نظام کماندار وهزار شتر که فقط تیرهای کمان را حمل میکردن ارتش روم را ظرف یک روز ۲۰ هزار رومی کشته شدن وباقی رومیان شبانه فرار کردن بجز زخمی ها والبته با کشته شدن یکی از فرماندهان بزرگ روم بهمراه پسرش

   • Avatar آریا گفت:

    ….بیش نبود شما با خسرو معتضد نسبتی دارید؟

   • Avatar یزدان گفت:

    خخخخخ برو قمه زنی کن تورو چه به به تاریخ . 😆😆

 25. Avatar زینب گفت:

  ای کاش حکومت صفویه ادامه داشت تا همین الان🙁☹️

 26. Avatar ممد گفت:

  اشکانیان یونانی یا رومی نبودند اشتباه نوشتید اشکانیان ایران رو از رومی ها پس گرفتن اون موقع هم میگفتن که پادشاه اشکانیان یکی از نوادگان ارش کمانگیر بود که یکی از قدیمی ترین ها بودند بعضی ها هم میگن از نوادگان کوروش کبیر فکر میکنم کوروش کبیر رو خودش گفت
  حالا این ها شاید برای تبلیغ بود بین ایرانی ها یا نه دیگه معلوم نیست ولی یونانی یا رومی نبودن میگن که یه گروهی بودند تو شمال خاک ایران ولی به اسم هاشون هم نگاه کنیم اسم هایه اصیل ایرانی هستن

 27. Avatar هادی گفت:

  نوشته شده آقا محمد خان قاجار در صورتی که باید مینوشت آغا محمد خان قاجار چون آقا به مرد میگن اما آغا به کسی میگن که بیضه نداشته باشه یا اون رو کشیده باشن آغا محمد خان هم به دلیل تجاوز به یک دختر در زمان جوانی و قبل از به قدرت رسیدن توسط پدر اون دختر این بلا سرش اومده پس نباید گفته بشه آقا باید بگیم آغا محمد خان تلفظ این دو هم با هم فرق میکنه البته برخی نمیتونند تلفظ متفاوت داشته باشن که خیلی مهم نیست اما نوشتارش باید درست باشه

 28. Avatar ارش گفت:

  کتاب چکیده تاریخ ایران از باستان تا پایان دوره قاجارو کتاب مطالب رنگارنگ تاریخ ایران از علی غلامرضائی انتشارات دافوس را به علاقمندان تاریخ ایران پیشنهاد میکنم.

 29. Avatar ایرانی گفت:

  عکس ابتدای مقاله، سنگ نگاره ی بزرگیست در کوه بیستون در رشته کوه های زاگرس در نزدیکی کرمانشاه. این سنگ نگاره که به دستور داریوش بزرگ در حدود سال 522 قبل از میلاد بنا شده است، داریوش بزرگ را مورد مهر فروَهَر و در حالی که کمان پادشاهی را در دست دارد و پایش را بر سینه ی گئوماتا قرار داده است، نشان می دهد.
  پس از درگذشت کوروش بزرگ، پسر بزرگترش کمبوجیه (کامبیز) پادشاه می شود و پس از چندی به مصر لشگر می برد و پس از شکست فرعون مصر، آنجا را فتح می کند و به امپراتوری هخامنشیان پیوند می دهد.
  گئوماتا که از مرگ بردیا، برادر کوچکتر کمبوجیه، خبر داشته، از فرصت به دست آمده هنگام دوری چند ماهه ی کمبوجیه سوء استفاده می کند و خود را پادشاه اعلام می کند. کمبوجیه پس از آگاه شدن از این شورش، با سرعت به سمت ایران روان می شود اما به دلیل زخمی شدن در راه، در آگباتانا (شهر حما) در سوریه درمی گذرد. گئوماتا که خود را بردیا جا زده بود، حدود 7 ماه فرمانروایی می کند تا این که داریوش بزرگ که مانند بزرگان دیگر به او شک کرده و به ماجرا پی برده بود، او را سرنگون کرده و بر تخت پادشاهی می نشیند.
  این سنگ نگاره که به دستور داریوش بزرگ به سه زبان پارسی باستان، عیلامی و بابلی نوشته شده است و نقش بزرگی در رمزگشایی از این سیستم های نگارشی باستانی و فراموش شده بازی کرده، در بر دارنده ی شرح حال داریوش و معرفی نسَبش و رخدادهای پس از درگذشت کوروش بزرگ و پسرش کابوجیا (کمبوجیه)، است.

 30. Avatar ایرانی گفت:

  لعنتِ خدا بر قاجارهای زن باره و بی کفایت که ایران رو به باد دادند. افسوس و صد افسوس.
  ای کاش حکومت نادر شاه (افشاریه) تا همین الآن ادامه پیدا کرده بود. (البته با اصلاحات همگام با زمان)

  • Avatar مسعود گفت:

   استاد گرامی گند اصلی رو همین نادرشاه گرامی زد. نادر یه سردار جنگی طراز اول بود ولی به عنوان پادشاه حتی یه مهمترین کار که تعیین جانشین خودش بود رو هم انجام نداد. کریمخان هم همینطور. نتیجه این شد که وقتی انقلاب صنعتی داشته همه کشورهای اروپایی رو متحول میکرد ما سر جانشینی شاه اونقدر داشتیم به همدیگه خیانت میکردیم که یادمون رفت به دوروبرمون نگاه کنیم. یهو دیدیم روسیه اومده تا تبریز. انگلیس تا بوشهر و هرات. عثمانی تا بغداد و … (تازه روسیه آخر از همه روسیه رو اونم تازه به یمن کاترین که اصالتا آلمانی بود شروع کرد به صنعتی شدن) ضمنا داستان زنهای زیاد فتحعلی شاه هم علت سیاسی داشته که در جایگاه خودش منطقی بوده. (ولی در مورد ناصرالدین شاه حرفت درسته، مردک منحرف بوده کلا) من حرفت رو اینجوری اصلاح میکنم که بعد از سلجوقیان ما دیگه رنگ آرامش رو ندیدیم و کاش حکومت اونها البته ورژن باکفایتشون بیشتر ادامه پیدا میکرد.

 31. Avatar مینا گفت:

  سلام ممنون از مطالب ولی ای کاش منابع رو هم ذکر میکردید

 32. Avatar آروین آدریان گفت:

  با درود های نوروزی به شما هم میهن گرامی. خواستم پژوهش تازه منتشر شده ای را برایتان ارسال نمایم ولی نشانی ایمیل در تارنما نیافتم.
  مهر می کنید و بفرمایید به چه نشانی می توان ایمیل زد؟
  با مهر
  آروین آردیان

 33. Avatar حسامی گفت:

  درود
  لطفا مفاخر و بزرگان هر دوره را معرفی کنید و بیشتر به آنها بپردازید

 34. Avatar مهلا گفت:

  بسیار عالی ،سپاس گذارم /فقط اگ تاریخ هم به طور حدودی و قرن ذکر شده بود بهتر بود

 35. Avatar بهروز خان گفت:

  دقیقا همین طور ایرانی اصیل=لر

 36. Avatar مهران گفت:

  ای کاش جدول برعکس بود سر هخامنشیان گیر میکرد،حیف
  خدایا من میخوام تورو ببینم

 37. Avatar سید عرفان گفت:

  ممنون بسیار عالی بود

  • Avatar SIAVASH گفت:

   ببخشید ثابت کردید از تاریخ اصلی ایران اصلا خبر ندارید شما فقط چسبیده اید به منابع غربی چرا یک سری هم به منابع شرقی نمی زنید یا چرا اصلا سری به کتاب تاریخ طبری یا واقدی یا کتاب معروف فارسنامه ابن بلخی نمی زنید تا پادشاهان واقعی ایران و تاریخ واقعی ایران بفهمید در فارسنامه ابن بلخی هیچ اشاره ای به ماد و هخامنشیان نکرده است و فقط می گوید کیرش یک یهودی دست نشانده از طرف بهمن پسر اسفندیار که ملقب به بهمن اردشیر دراز دست از سلسله پادشاهان کیانیان است به جای پسر بخت النصر بلت النصر اصلا چیزی به نام سلسله پادشاهان هخامنشیان و ماد وجود ندارد این کار فقط توسط یهودیان و یونانیان و رومیان نژادپرست تحریف شده است که بگویند ما امپراطوری دروغین هخامنشیان که ایرانی بودن توسط اسکندر سوم مقدونی نابود کرده ایم اسکندری که منابع شرقی معرفی می کنند پدرش داراب پادشاه کیانیان و مادرش ناهید یونانی بوده است و قرن پنج قبل از میلاد بوده است و اصلا آدم وحشی و ویرانگری نبوده است ولی اسکندر غربی در قرن سوم قبل از میلاد است و یک وحشی خونخوار ویرانگر معرفی شده است که اصلا با اسکندر واقعی جور نیست همین تاریخ نویسان یونانی نژادپرست به اشکانیان نادان و پارتی می گفتند ولی اگر نگاهی به منابع شرقی بیندازید میفهمید اشکانیان و هندوستان چقدر مورد احترام بوده اند فقط به انسانیت بوده است نه به خاطر زورگویی این یهودیان غرق شده در نفس کثیف آدمیت با تاریخ نویسان دروغین یونانی و رومیان تاریخ دروغین ماد و هخامنشیان و چرت و پرت های دیگری تحویل مردم ایران داده اند سلسله پادشاهان واقعی ایران از سلسله پادشاهان پیشدادیان بعد کیانیان و اسکندر جزو کیانیان است بعد چهار سال سلوکیان که به بطلمیوسی معروف بودند و خود را جانشین اسکندر خطاب می کردند فقط به خاطر این که اسکندر یونانی بوده است ولی اصلا اسکندر جانشینی برای خود انتخاب نکرده بود بعد از سلوکیان اشکانیان به مدت چهارصد و هفتاد و نه سال بر ایران حکومت کرده اند اصلا تاریخ حکومت هخامنشیان و ماد با تاریخ جور در نمی آید و جز منابع غربی هیچ منابع دیگری آن ها تایید نمی کند. شاهنامه فردوسی تاریخ واقعی ایران هست هر کسی شک کند بدان در گمراهی سختی گرفتار شده است

  • Avatar آلپ ارسلان گفت:

   مینورسکی، نویسنده جاعل روسی، کتاب جعلی و دروغ کردها نوادگان مادها را نوشت و سبب شده کردهای ساده ..، با استناد به محتوای جعلی و بی اساس و دروغ این کتاب، خود را نوادگان ماد بدانند و مبدا تاریخ خودشان را سال تاسیس حکومت مادها قرار دهند 🤣🤣🤣

 38. Avatar زهرا گفت:

  همه جا یه ساندیس خور بدبخت پیدا میشه که چشمشو رو فساد این دولتمردها بسته البته شاید خود امثال علی و … جزء فاسدین شاغل در این دستگاه باشند!!خواستم خدمت ایشون و امثالهم عرض کنم که خودتونو جمع کنید که بوی گند نشخوارتون این سرزمین رو فراگرفته؛اَه

 39. Avatar unknow گفت:

  سلام

  در جواب به علی که این دولت کرده بهانه برای جواب دادن و تو سری زدن به مردم با جواباش

  درحالی که انتخابات بایدبه این شکل باشه که مرحله اول چند صد نفری شرکت می کنن یا چتد ده نفر مثلا 20 یا 30 نفر و و رأی میارن و مثلا 10 نفر اول میمونن برای مرحله دوم و در این مرحله اونی که بیشترین رأی رو اورده میشه رئیس جمهور
  ولی اینجوری نیست نه فقط ریاست جمهوری بلکه بیشتر بخش های مهم کشور بجز روستاها و انتخاب کوچک شهری که مهم نیستن یعنی نقش پررنگی نمی تونن در شکل گیری رفاه برای مردم و پیشرفت کشور داشته باشن و اگر جوری عمل کنن که به مزاج همون بالایی ها که جاشون ثابت هست خوش نیاد خیلی راحت زمین زده میشن
  همشون از فیلتری رد می شن به نام شوراری نگهبان که مردم هیچ گونه دخالتی نمی تونن داشته باشن یعنی مردم فقط باید به انتخابای اینا رأی بدن و این شورای نگه بان تحت نظر خامنه ای و سپاه است یا بهتره بگم هرکسی که انقلابی هست یعنی بعد از انقلاب کاره ی مهمی از مملکت شده و انقلابی به حساب میاد
  که اینا جاشون همیشه ثابته و مثله دیکتاتوری میمونن
  دقیقا انقلاب ایران (نمیگم مشابه ، میگم مثل) مثل انقلاب کوبا هست که یه عده در کوبا به بهانه دیکتاتوری و فسادهایی که توی هر جامعه ای هرچقدر حکومتش خوب باشه بازم دیده میشن انقلاب راه انداختن و دقیقا مثله ایران مردم خودشون به اختیار خودشون پا بوس و دست بوسشون بودن و وعده های مثله حکومت مردم یا همون دموکراسی و خیلی چیزای دیگه دادن ولی وقتی انقلاب پیروز شد و به قدرت رسیدن هرکسی که پخمه و شیرین عقل نبودو به بهانه مختلف از بین بردن همون انقلابیونی که حکومت کوبارو به دست گرفتن و مردم هم کمی بعد فهمیدن اینا خودشون دیکتاتور تر هستن و دیکتاتور بد هم هستن یعنی اگر قبلی معمولی بود یا خوب بود و خلاصه اینکه ایناهم مثله ایرانی یک بازی جمهوری و حکومت مردم راه انداختن درحالی که جایگاه خودشون ثابت هست و کنترول همه چیز دست خودشون هست و دقیقا مثل ایران در ظاهر بنظر میاد مردم در وضعیت بد کشورشون که ادامه دار هست نقش دارن ولی همش ظاهرسازی هست و گول زدن مردم و سوء استفاده از بی سوادی مردم
  بیخود نیست که همین رئیس جمهور که سوژه جواب دادنات یکی از مقامات مهم سپاه یا ارتش یا هرچی حالا دقیقا یادم نیست ولی یک مقام مهم در نیروی نظامی کشور هست و بیاد از رئیس جمهوری در مقابل توهینی که آمریکا به رئیس جمهور ایران کرده اونجوری دفاع کنه

  می تونم کره شمالی هم در این زمینه مثال بزنم که اوناهم انتخابات دارن و هر دفعه فقط یک شخص تپلو نامزد هست و مردم به همین رأی میدن و دقیقا مثل ایران اگر کسی رأی نده تهدید میشه به شکل های مختلف
  مثله توی ایران که دانش آموز به دانشگاه نرفتن تهدید میشه و کارگر یا کارمند دولت به محیط کارش تهدید میشه و همه این تهدیدات هیچ کدومش از طرف اون اشخاصی که به انتخاب مردم سر کار رفتن نیست و همش از طرف نهادهایی مثله بسیج قوه قضاییه سپاه و انقلابشون و کلا هر نهاد دیگه ای که همشون تحت فرماندهی خامنه ای هستند انجام میشه
  یه چیز دیگه هم که می تونم بگم بحث حجاب هست که توی این حکومت خیلی غلیظ گیر میدن به حجاب و طوری که بی حجابی یک دختر مثلا 18 ساله نه هم بد حجابی میگم بی حجابی مثلا راحت لباس پوشیده باشه و جز موهاش جای دیگه ای از بدنش معلوم نباشه بین دستگیری اختلاس چند ملیارد و کشتن یک انسان توسط یک شخص پولدار و غیره و دستگیری یک دختر 18 ساله بخاطر بی حجاب گزینه دستگیری دختر 18 ساله رو انتخاب می کنن
  همین رئیس جمهوری که بقول خودت به انتخاب مردمه (که نیست ) سعی در آزاد سازی همین حجابُ داشت نیروهای انتظامی یا درواقع نظامی یا ویژه با لباس های سیاه و غیره نذاشتن که دولت نمی تونه هیچ دخالتی در کارشون داشته چون تحت فرمان دولت نیستن و تحت فرمان رهبری یعنی خامنه ای هستند و کسی هم که باید دائما نظارت کنی و بررسی کنی تا اگر فسادی پیش اومد توی همه این نهادهایی که تا الان نام بردم و از بین ببره با حکم صادر کردن شخصی هست به اسم خامنه ای
  درحالی که خامنه ای از زمان پیروزی انتقلاب تا الان تنها تلاشی که کردن یعنی خیلی فعالیت کردن و خودشونو خوب نشون دادن زمانی بوده که هنوز رهبر نبودن و در حال محبوب کردن خودشون بودن که کسب قدرت و کنار زدن رفسنجانی اونم بدون اجازه خودشونو در جایگاهی می دونستن و در چیزهایی دخالت می کردن که اصلا بهشون مربوط نبوده و رفسنجانی هم خودشون اعلام کردن کی به شما اجازه و کار به جایی رسید که تهی مغزهایی مثله انقلابیون و بسیج ها به ایشون لقب امام دادن و در این مورد دختر رفسنجانی بود حالا نمی دونم دخترش بود یا همسرش اعلام کرد که این کارو نکنید مردم این کار اشتباه کسیُ امام خودتون خطاب می کنین یعنی همه چیش برحق میشه و خودتونو کور و کر می کنید در برابر اطاعت ازشون و خامنه ای هم واکنشی نشون ندادن به این لقب تا زمانی که جاشون محکم شد و خیلی با لطافت و مظلومی و با صدایی اروم توی یکی از سخنرانی هاشون گفتن ما که راضی نیستیم بگین خودتون دوست دارین ما میگیم نگین
  و قدرت و جایگاه محکم رفسنجانی که چه شخص بسیار قدرتمندی بود و می تونه بهترین و عالیترین تکنولوژی و پزشکا بالا سرش باشن و دائمان علائم حیاطی بدنشون چک کنن با این حال مرد ( مردونده شد) و خامنه ای هنوز سرو حال و قراره عمر نوحُ کنه با وجود اینکه با ماهی نهایتا 1 میلیون و نهایتا 2 میلیون تومان که کمکی هم از اینُ اون هستن توی یک خانه ی تک اتاقه کوچیک زندگی می کنه و حلوا بهترین غذاش (نقل از رائفی کور) و بعضی روزهاهم نونُ نمک می خوره مثله حضرت علی و دغدغه و کلی فشار روحی روانی از مشکلات کشور! و خانوادش روش هست و همرو بدوش می کشه و میریزه تو خودش واقعا معجزست عجب بدنی داره و اصلا حتی سرما هم نمی خوره و دعای زیر دستاش و انقلابیون هم بدنشُ تقویت می کنه بهش امید میدن و هزاران میلیاردی که سالانه با چیزی بنام بیت رهبری از چیزهای مختلف جمع میشه از قرار معلوم اصلا دستی نمی خوره و تا الان جمع شده و وجدانش قبول نمی کنه واسه اینکه یکمی زندگی راحتی داشته باشه یکمی ازشون خرج کنه و اگر دستور میده ازش برداشته بشه برای قوی کردن کشور و تقویت نظامی کشور و کمک به این مردم هست

  شاه چی بود آخه به چه کسایی میدون اصغر قندچی آخه چقدر شاه فاسد بود چقدر فساد جنسی بود و این آقا اصغره رفت آمریکا به کشورش خیانت کرد و کارگراشم میزد چی بودن آخه این افراد خداررو شکر که انقلاب آمد و همون موقع که نزدیکی های پیروزی انقلاب بود به خواست خمینی و همراهانش یعنی انقلابیون همه چیشون ازشون گرفته شد و کارشون که تولید جنسای فاسد و تقلید شده از کفار یعنی آمریکا بود گرفته شد و خلبان فاسد کثیف که رفته بودن کشورهای کفار آموزش دیده بودن و عراقُ زدنُ بمباران کردن خدارو شکر که به دستور خمینی یجا ندانسته و به حالت سورپرایز جمع شدن و کشته شدن وگرنه معلوم نبود الان چه خطری این کشورو تهدید می کرد اگر سوار هواپیما می شدن مگه کسی می تونست جلوشونو بگیره

  خدارو شکر که در زمانی شاه عمامه دارهایی بودن که فتوا بدن مردم سوار ماشین هایی که شاه از کشور کفار سفارش داده بود بیارن برای حملُ نقل سوار نشن وگرنه کونشون فاسد می شد و کافر میشدن چون سوار ماشینی که کافران ساخت شدن و خدارو شکر که وقت گذاشتن و فکر کردن وایده شاه رو قبول کردن و فتوای جدید دادن که حتما اگر کسی می خواد سوار ماشینا بشه روی صندلی ملافه اسلامی پهن اینجوری دیگه کونش فاسد یا کافر نمیشد و دیگه بعدش مردم تونستن از حملُ نقل سریع برخوردار بشن

  علی ببین یه چیز مهم می خوام بهت بگم
  زندگی رهبر = چراغ خاموش

  علی منُ ببین
  خدارو شکررر 🙂

 40. Avatar Jaguar گفت:

  😂 😂 😂 😂 وای حاج آقا خدا بکشتت هنوز دارم میخندم، جدا اینار از خودت دراوردی؟ اگه آره معلومه از مواو روانگردان استفاده میکنی، ایول بزن که خوب داری میزنی، تورگی بزن

  • Avatar علی گفت:

   از ادبیاتتون ، معلومه که چه کسی مصرف میکنه.
   خواهشها اگه به خودت رحم نمیکنی ، به خانواده ات رحم کن.
   گذشته۶تاریک رو میشه جبران کرد.
   ناامید نباش.
   توبه کن و با شرافت زندگی کن.
   احترام ، یافتنی نیست ، ساختنی هست.
   اگر میخواهید در جامعه ، احترام داشته باشید ، اول از همه ، رابطه تون رو با خدا درست کنید.
   بعدش با پدر و مادر .
   بعدش هم با همسر و فرزندانتان.
   هنوز دیر نشده ، توبه کنید.
   تا کی میخواهید در این منجلاب زندگی کنید ؟
   انسان ، فقط یکبار به دنیا میاد.
   برای زندگیتان ، بهترین هدف رو انتخاب کنید.
   ارزش هر کس در زندگی ، به اندازه۶ همون چیزی هست که به دنبالش می ره.
   دنبال بهترین برید ، یعنی خدا.

  • Avatar سید گفت:

   سلام امام علی علیه السلام:هرکس به مردم خدمت کند ولی وسید بر مردم است باتشکر

 41. Avatar عباس گفت:

  با عرض سلام خدمت خانم مجدی
  صحبتی داشتم خدمت شما، با توجه به اینکه تیترهای سایت شما در زبان عام به تیترهای زرد شهرت دارند و عموما هم پشت این تیترها تفکرات سیاسی خاصی قرار دارند خواهشمند هستم که دیدگاه سیاسی خود را اعلام نمایید و همچنین منابع مالی که شما بوسیله ان دارید این خدمات رو میدید برای شفاف سازی بیشتر و اعتماد متقابل چونکه تا الان ثابت شده اینگونه تیترها که در مجلات و فضای مجازی رونق داره از منابع مالی کثیف تامین میشه مثل توییتهای مهناز افشار به نفع اصلاحات و مرتبط بودن پولهایی که این خانم از دولت خاتمی گرفته هست. این رو من باب مثال خدمتتون عرض میکنم. ان شالله شما هم از روی دلسوزی این خبرها رو کار میکنید نه از روی پولهای سیاسی کثیف.

  • Avatar افسانه پناهی گفت:

   سلام و عرض ادب
   دوست گرامی مجموعه ما و همچنین نویسندگان آن بدون هیچ جهت گیری و صرفا برای اطلاع رسانی مطالب خود را مینویسند.رسالت سایت خبری اطلاع رسانی و کمک به آگاهی بیشتر است.

   • Avatar حسین گفت:

    خیلی آموزنده بود و ممنون
    ولی اشکالاتی داشت
    مثلا اشکانیان یونانی نبودن بلکه از تمدن های اصیل ایرانی (آریایی) بودن و روم و یونان رو تصرف کردن
    و ماده هم از تمدن عیلام نبودند وفقط هخامنشیان هم لر نبودند بلکه عیلامی بودند و برای همین ماده هارو کنار زدند
    و قوم لر تقریبا در زمان حکومت الب ارسلان یعنی سلجوقیان به وجود اومد و تا قبل اون با قوم کرد یکی به حساب میومدن
    ولی در کل اموزنده بود
    و برا دیدن مطالب درست و کاملا صحیح میتونید کتاب های سرزمین جاوید، ایران از اول تا به اکنون ویا کتاب مخصوص هر دوره رو بخونید
    که من کتاب های تمدن های اولیه، هخامنشیان، خسروان(تمدن ساسانی)، مغولان، دوقرن سکوت(حکومت اعراب) و…… رو پیشنهاد میکنم که خیلی قشنگن و ارزش خوندن داره

  • Avatar Skyrim گفت:

   با عرض سلام خدمت اقا عباس
   صحبتی داشتم خدمت شما، با توجه به اینکه این جور نظرات در زبان عام به نظرات ساندیسی شهرت دارند و عموما پشت اینجور نظرات تفکرات ساندیسی خاصی قرار دارند خواهشمند هستم دیدگاه سیاسی خودتون رو اعلام کنید و همچنین منابع ساندیسی که شما بوسیله ان دارید این نظرات رو میزارید برای شفاف سازی بیشتر و اعتماد متقابل چونکه تا الان ثابت شده اینگونه نظرات که در مجلات و فضای مجازی رونق داره از ساندیس های کثیف تامین میشه نمونش هم افراد زیادی که ساندیس میگیرن و به مردم توهین میکنن و مرتبط بودن به ساندیس هایی که از ان شخص گرفتند.این رو من باب مثال خدمتتون عرض میکنم. ان شالله شما هم از روی دلسوزی این کامنت ها رو میزارید نه از روی ساندیس های کثیف.

   • Avatar علی گفت:

    از طرز صحبت شما ۲ چیز برای همگان معلوم شد.
    ۱_ معلوم شد که چطور آدمی هستید.
    ۲_معنی ادب را هم متوجه شدیم.
    الهی ، اگر ادب اینست ، ما را از بی ادبان قرار بده.
    بابت لطفی که به همگان کردید ، متشکریم.
    علی برکت الله …

    • Avatar Skyrim گفت:

     از طرز صحبت شما 100 چیز بر همگان مشخص شد
     1- ساندیسی بیش نیستید
     2- جیره خور
     3- به ذره ای از حرف هایتان ایمان ندارید
     4- عرزشی هی بیش نیستید
     5- بی فکر و… بیش نیستید
     و……
     الهی اگر میتوانی ذره ای فکر و شعور در کله ی این بشر قرار بده

     اون جمله اخر هم احتمالا ساندیست تموم شد و برای اون گفتی :))

 42. Avatar علی گفت:

  در پاسخ به آقای با نام کاربری “درود بر “امریکا” نباشی جات خالیه:))” .
  بسم الله الرحمن الرحیم.
  وَالْحَمْدُ لِلّهِ قاِصمِ الجَّبارینَ مُبیرِ الظّالِمینَ
  اما بعد…
  شما که برنامه نویس هستید ، نمیخواد که برای کامپیوتر ، برنامه بنویسید.
  بعید میدونم که اهل قرآن باشید ، پس بهتره یه برنامه برای تربیت و اصلاح خودتون بنویسید ، بنظر میاد که بیشتر کاربردی باشه.
  اگه قرار باشه همیشه اونطور که دلتون میخواهید زندگی کنید و قرار نیست که توبه کنید و آدم ظالمی هستید(حداقل ، ظلم به خودتون) بهتره سراغ قرآن نرید. چونکه نه تنها براتون سودی نداره ، بلکه براتون ضرر داره.
  … و لا یزید الظالمین الا خسارا.
  فرمودید که : “من که شناسنامه ام پاکه و رای نمیدم 20 ساله”
  اونچه که باید پاک پاشه قلب و زبان آدمه ، نه شناسنامه!
  اگه برای مملکتت ارزش قائیل نیستی و فقط به فکر منافع شخصی خودتون هستید ، لازم نیست که به رخ دیگران بکشید.
  در ضمن اگر بنا بر وطن فروشی باشه ، بنظر میاد شما وطن فروش باشی نه شخص دیگه.
  وقتی که حاضر نیستی برای مملکتت رای بدی ، معلومه که حاضر نیستی تو هیچ شرایط سختی ، پشتیبان مملکتت باشی.
  دم از وطن هم نزنید.
  اگه زندگی کردن تو اینجا اینقدر سخته ، میتونید تشریف ببرید به شهر آرزوهاتون (آمریکا)
  کسی جلوی شما رو نگرفته.
  کسی که تو سختی ها پشتتیبان مملکتش نباشه ، همون بهتر که بره جای دیگه.
  شاید جسمتون در اینجا باشه ، ولی قلبتون با آمریکاست.
  عجب اشتباه بزرگی تو زندگیتون کردید ، خبر نداشتید که :
  القلب حرم الله ، ولا تسکن فی حرم الله غیرالله.
  یاعلی(ع)

 43. Avatar علی گفت:

  علم ، باقی و برقرار هست ، چونکه از مجردات است و مجردات الی الابد باقی و برقرار است و اصلا با گذشت زمان اون علوم از بین نمیرن.

 44. Avatar علی گفت:

  سلام.
  در پاسخ به برادر عزیز با نام کاربری”ممد”.
  سرگذشت به صورت کلی بیان شده.
  اگه قرار باشه که برای هر قاره ، کشور ، شهر ، روستا ، خیابان ، محله ، کوچه و خونه مثال زده بشه که دیگه نمیشه قرآن رو حمل کرد!!!!!!
  فقط بهترین مثالها در قرآن بیان شدن.
  میشه گفت : چو صد آید ، نود هم پیش ماست.
  مثل اینکه به شما گفته بشه :
  یک کامیونی هست که تا 1000 تن بار رو میتونه حمل کنه.
  بعد ، یه هویی یکی بیاد برسه بگه که : این کامیون میتونه 100 کیلو بار رو با خودش حمل کنه!!@@!!
  قرآن فقط بهترینها رو بیان میکنه ، باقی مطالب رو باید از روی اون متوجه بشید. یا اینکه به متخصص این امر مراجعه کنید.
  اجازه بدید یه مثل دیگه خدمت شما عرض بشه.
  توی علم هندسه ، یه اصطلاح داریم بنام “فرض” و یه اصطلاح داریم بنام “حکم”.
  یه شکلی هندسی داریم بنام “قِطاع”. میدونید این شکل هندسی که ظاهرا خیلی خیلی ساده هم هست ، چند تا حکم داره؟
  497664 حکم هندسی!
  آیا این مطلب رو میدونستید؟
  حالا شخصی مثل بنده و حضرتعالی که از علم هندسه ، چیز زیادی هم سردرنمیاریم ، نمیتونه به اون اسرار پی ببره.
  باید به اون کتابی که جناب خواجه نصیر در این باب نوشته اند ، رجوع کنیم ، ولی ایشون با دیدن اون شکل هندسی ، به تمام اسرار اون شکل پی میبرن.
  حالا فرق نمیکنه که اون شکل ، الآن کشیده بشه ، یا 1000 سال پیش.
  غلم ، باقی و برقرار هست ، چونکه از مجردات است و مجردات الی الابد باقی و برقرار است و اصلا با گذشت زمان اون علوم از بین نمیرن.
  این ماها هستیم که از علم ، بی بهره هستیم.
  مثلا ، الآن هزاران سال است که خورشید از شرق طلوع میکند و در غرب هم غروب میکند.
  هزاران سال است که از هستهء خرما ، درخت خرما درمیاد ؛ و از هستهء سیب ، درخت سیب درمیاد.
  ولی هیچکس نمیتونه بگه که چرا همش یه چیز تکراری دارید بیرون میدید.
  خوبی همیشه خوبیه ؛ و بدی ، همیشه بدی.
  مثلا قرآن میفرماید که به گناه زنا نزدیک نشوید . این عمل زشت بنظر شما ، اگه هزار سال دیگه بگذره ، میشه یه کار خوب؟ یعنی اگه کسی به ناموس شما نزدیک بشه برای انجام اینکار زشت، شما بی تفاوت می ایستید و به اون شخص نگاه میکنید؟
  یا مثلا “کذب یا همان دروغ ” را نهی فرموده است.
  یعنی بنظر شما ، بعد از 1000 سال دروغ ، کار خوبی میشه؟
  حالا بعنوان مثال ، فردی رو درنظر بگیرید که آدم دروغگویی هست. اگه به همین شخص ، کسی بیاد و دروغ بگه ، بطرز وحشتناکی ناراحت میشه.(با اینکه خودش هر روز داره دروغ میگه!)
  یا شخصی که هر روز داره به این و اون ، فحش و ناسزا میگه رو در نظر بگیرید. اگه کسی بیاد و به همین شخص فحش بده ، ناراحت میشه.
  یا همون شخصِ دروغگو ، با اینکه خودش هم میدونه که کار بدی داره انجام میده ، اگه کسی جلوی جمع ، بیاد و بهش بگه : دروغگو ، خیلی بهش برمیخوره.
  قرآن داره حالات درونی انسانها رو بصورت داستان بیان میکنه و مثالها میزنه که قابل فهم برای عموم مردم باشه.
  و اِلا اگه قرآن بخواد بصورت فلسفی و خیلی سنگین حرف بزنه ، هیچکس دیگه نمیتونه بره سراغ قرآن.

  عزیز من ، خیالتون رو راحت کنم ، اگر میلیاردها سال دیگه هم بگذره ، کتابی بالاتر از قرآن نمیاد.
  یکبار هم که شده قرآن رو مطالعه بفرمایید ، ببینید چیزی بضرر شما بیان شده که میفرمایید “قرون وسطا”.
  یا یه نفر از آدمها رو بفرمایید که از پیغمبر اسلام(ص) ، مهربانتر باشه؟
  از هیچکس هم هیچ انتظاری نداشتن ، فقط کل فرمایشات ایشون رو میشه به این جمله خلاصه کر :
  شما انسان بالقوه ای هستید که باید انسان بالفعل بشید.
  مثل دانه ای که اگه در زمین کاشته نشه ، اونهمه استعدادی که در اون دانه هست ، به هدر میره!
  مطلب زیاد هست ، ولی دوست ندارم که حوصله تون رو سر بیارم.
  یاعلی(ع)

 45. Avatar حمید قاسمی گفت:

  بابا این آمریکا یکی از بچه بسیجی های جیره خوره که هیچی حالیش نیست فقط توهم آقایی ایران تو جهان رو داره حرف بیخود نزن بابا مردم دارن تو بدبختی خودشون جون میکنن نون ندارن بخورن این تو فضاس میگه ما فلانیمو بهمانیم اگه عرضه دارین وضع مردم خودمونو درست کنین آمریکا و لبنان و عراق و سوریه پیشکش شکم عربهای ملخ خورو پر میکنین مردم خودمون بیچاره گیشو میکشن لطفا انقدر دروری تحویل نده بله واسه شما بسیجی های نون به نرخ روز خور خوبه مملکتو به باد دادن بودجه کشورو یا دزدیدن یا دادن به عربا خوردن حالا واسه ما میشینه داستان تعریف میکنه .

  • Avatar علی گفت:

   سلام.
   یادم میاد یکی تو منظرات داشت میگفت :
   اگه اینا(آقای قالیباف) بیاد رئیس جمهور بشه ، قیمت دلار 5000 تومان میشه.
   الآن که دولت محترم ، قیمت دلار رو تا 20000 تومان بالا برد ، کسی صداش هم درنیومد.
   نخیر عزیز من.
   اگه شما هم از اون پول هایی که حرف میزنید ازش ، میخواهید ، کسی جلوتون رو نگرفته. میتونید تشریف ببرید سوریه و با داعش بجنگید.
   البته اگه تو راه ، هزار بار از ترس ، جون به عزرائیل(ع) نداده باشید!!!!!
   آدم هایی مثل شما ، فقط به فکر منافع خودشون هستن.
   اصلا هم دیگران براشون مهم نیست.
   من خودم بسیجی نیستم ، ولی از بسیجی های واقعی خوشم میاد.
   شاید بی پول و بیچاره و کج و کوله باشن ، ولی مرام و معرفت حالیشونه.(چیزی که حتی خودم هم ندارم.)
   با دولت که اصلا کاری ندارم ، چون معلوم الحاله.
   با شعار برجام و رابطه با آمریکا ، همه رو فریب داد.
   وضع بهتر که نشد ، به لجن هم کشیده شد.
   اگه میبینید وضع مملکت خرابه ، به این خاطر هست که به دست نا اهلانی افتاده که بهشون رای دادیم.
   در ضمن ، دزدیدن و اختلاس کردن ، حاصل تفکر بسیجی نیست ، حاصل تفکر غربگرایی هست که به آخرت اعتقادی ندارن.(حتی اگه ظاهر اسلامی هم داشته باشه)
   خواهشا یه مقدار آروم باشید و با تفکر حرف بزنید.
   متشکرم.

 46. Avatar رضا گفت:

  کتاب تاریخی که امروزه در مدارس درس داده میشود استدلال غربیها از ایران است که متاسفانه در دوران پهلوی در مدارس درس داده شد خلاصه تاریخ ای که برای ما ایرانیان نوشتند در یک کلام خلاصه بکنم انتقام از ایران و ایرانیان خلاصه میشود اسکند یونانی قلابی برگرفته از همان اسکندر شاهنامه بوده چنگیز خان مغول فئودال ترک بود از قبیله مغ بله همان مغ ها تمام مکاتباتشان به فارسی نوشته میشد و خلافتهای اسلامی همان رئیس قبیله های ایرانی بودند با اسامی عربی از عربستان منصوب نشده بودند …. چه بخواهیم چه نخواهیم ایرانیان فقط از پارسیان تشکیل نشده اند از اقوام مختلفی که جدا از تفاوتهای قومی و زبانی و فرهنگی در کنار هم به مدت 7000 سال خوب یا بد کنار یکدیگر زندگی کردند .

  • Avatar Jaguar گفت:

   ای این پهلوی چقد خیانت کرده
   دلار 70 ریال
   تاسیس دانشگاه، ارتش بانک و…
   بازم و….
   خدایی اینهمه خیانتو کی جوابشو میده؟
   شمام از تورگی استفاده کن

   • Avatar علی گفت:

    اگر پدر وحشی صفت ایشان(مثلا رضاخان) و قاجار ملعون ، ایران را به باد نداده بودن ، ایران اصلا به دانشگاهی که شما ازش نام می برید و بعنوان دستاورد شاه ازش عنوان میکنید ، احتیاج نداشت.
    علم آموزی ، از قدیم در صفت مردان بزرگ ایران ، قرار داشت.
    مانند جناب ابن سینا که کتاب قانون ایشان ، در بهترین دانشگاه های غربی همچنان تدریس میشود.
    یا ریاضیات ابن هیثم ، هندسه اقلیدسی ، خواجه نصیرالدین طوسی ، خوارزمی ، غیاث الدین جمشید کاشانی ، بوزجانی ، شیخ بهایی و…
    اون موقع که آمریکا ، وجود خارجی نداشت ، ایران دارای قدمت تاریخی ، علمی و فرهنگی بالایی بود.
    تا حالا این حجم از خودفروختگی رو یکجا در یک شخص ندیده بودم.
    همون شاه ، لایق آدمهایی مثل جنابعالی هست.
    شما هم لایق پادشاهی مثل خاندان منحوس پهلوی هستید.
    بنده۶ خدا ، اول برید یه مقدار از اعترافات دور و بری های شاه مطالعه کنید ، بعد ازش طرفداری کنید.
    حتی آقای روح الله زم هم ، خاندان پهلوی رو آدم حساب نمی کنه.
    درضمن ، همه چیز ، پول نیست.
    شرف و آبرو داشتن ، بهتر از داشتن کاخ و قصره.
    شاهی که خودش و پدرش با فوت آمریکا و انگلیس سرکار میاد ، با یه شوت هم از بین می ره.
    باد آورده را ، باد می برد.
    درضمن حرف از تاسیس ارتش زدید.
    ارتشی که خودجوش و داخلی نباشد ، و اکثریت آنرا آمریکایی ها تشکیل داده باشند ، ارتش نیست.
    مثل اینکه همسایه تون، ماشینش رو تو خونه تون پارک کنه.
    حالا شما میرید همه جا و میفرمایید که ماشین برای شماست؟
    خواهشها یه مقدار بیشتر و بهتر تحقیق کنید و بعد سخن بگید.
    منتها غیر از منابعی مثل بی بی سی ، VOA ، من و تو و …
    چونکه خیانتشون ، خیلی وقته که عیان شده.

 47. Avatar milad گفت:

  مانان ها و آق قیونلو و قره قویونلو و بسیاری دیگر………. اگر اطلاعات کامل و درستی ندارین پست نذارین اگه میذارین کامل باشه تا حس مالکیت به طرفی طعلق نگیره

 48. Avatar خایدالو گفت:

  حکومت ایلامیان عیلام و هخامنش و ساسانیان موسسشون لرها بودن البته تمام ایران سرای من است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شکلک‌ها (اموجی‌ها) را می‌توانید با کیبرد گوشی یا کیبرد مجازی ویندوز قرار دهید.
تصاویر نویسندگان دیدگاه از Gravatar گرفته می‌شود.