حکومت‌های ایران

حکومت‌های ایران در دوران باستان و حکومت‌های پادشاهی، قبل و بعد از تاریخ اسلام

شاید تاکنون مطلبی جامع و کامل در راستای حکومت‌ها و پادشاهان ایران قبل و بعد از تاریخ اسلام در دست نبوده و شاید هیچ منبعی چنین جمع‌بندی را به طور کامل و با ترتیب ارائه نکرده باشد. به همین دلیل در این مطلب تصمیم گرفته‌ایم تا مروری بر حکومت‌های ایران از ابتدا تا بعد از ورود اسلام داشته باشیم و دوره حکومت هر یک از حکومت‌های ایران را به همراه پادشاهانشان ارائه خواهیم کرد.

حکومت‌های ایران از دوران باستان

معرفی حکومت‌های ایران از دوران باستان تا بعد از اسلام

گفته می‌شود که اولین پادشاهی ایران و اولین سلسله متعلق به کیومرث بود و در اوستا نیز از او یاد شد. البته حکومت او در دوران انسان‌های اولیه شکل گرفت و زمانی بود که انسان‌ها در غارها زندگی می‌کنند.

حکومت‌های ایران باستان

نیا ایلامی

ایلامیان از اولین حکومت‌های ایران است که جزییات زیادی در رابطه با این حکومت در تاریخ منتشر نشده است اما گفته می‌شود که دوران حکومت ایلامیان به 500 سال رسید و احتمالاً پایتخت ایلامیان شوش انتخاب شده بود.

عیلام

بر اساس گفته‌ها این تمدن نیز جزو تمدن‌های ایلامیان بود که مجدداً با مرکزیت شوش ادامه پیدا کرد و به مدت 2161 سال دوام داشته است.

منائیان

از سوی دیگر منائیان با پایتخت بوکان و زبان ایرانی به مدت 234 سال یکی دیگر از حکومت‌های ایران به حساب می‌آیند.

حکومت‌های پادشاهی ایران قبل از اسلام

پس از ایران باستان، دوره پادشاهی یا شاهنشاهی در حکومت‌های ایران آغاز می‌شود که در ادامه ترتیب این حکومت های ایران را نام خواهیم برد.

مادها

مادها با انتخاب پایتخت هگمتانه بر ایران حکومت کردند. مادها قومی ایرانی بودند که به رهبری دیاکو نظم گرفتند. البته از دیگران حاکمان مادها می‌توان به هوخشتره و آزی دهاک نیز اشاره کرد. مادها حکومت طولانی داشتند اما تاریخ دقیقی از مدت زمان حکومت آن‌ها در دست نیست.

هخامنشیان

کوروش با شکست مادها این حکومت را به پایان رساند و حکومتی جدید با نام حکومت هخامنشیان را ایجاد نمود. هخامنشیان نخستین دولت متمدن در تمام جهان آن دوران بود. دوران هخامنشان دوران پیشرفت، فرهنگ و تمدن بود و به جرات می‌توان گفت دوره هخامنشیان دوره جهش بشریت و دوره جهش تاریخ ایران و جهان بود. از پادشاهان دوره هخامنشیان می‌توان به ترتیب به کوروش کبیر، کمبوجیه، گئومات، داریوش، خشایار شاه، اردشیر، خشایارشاه دوم، سغد پانوس یا سغدیان، داریوش دوم، اردشیر دوم، اردشیر سوم، ارسس و داریوش سوم اشاره کرد.

سلوکیان

سلوکوس سردار اسکندر مقدونی پس از مرگ او به حکومت رسید و حکومت سلوکیان را ایجاد نمود. سلوکیان از ریشه یونانیان بودند و فرهنگ و زبان یونانی را به ایران آوردند. این حکومت در نهایت در زمان آنتیوخوس دوم به پایان رسید.

اشکانیان

اشکانیان هم تمدن یونانی بودند که پس از سلوکیان شکل گرفتند. این حکومت با پادشاهی اشک اول یا ارشک شکل گرفت و پس از آن تیرداد، اردوان، فری یاپت، فرهاد، مهرداد، فرهاد دوم، اردوان دوم، مهرداد دوم، گودرز، آرد، سیناتروک، فرهاد سوم، مهرداد سوم، آرد دوم، فرهاد چهارم، تیرداد دوم، فرهاد پنجم، آرد سوم، ونن، اردوان سوم، وردان، گودرز دوم، ونن دوم، به لاش، پاکور، اردوان چهارم، خسرو، به لاش دوم، به لاش سوم، به لاش چهارم، به لاش پنجم و در نهایت اردوان پنجم حکومت کردند.

ساسانیان

اردشیر بابکان پس از حکومت اشکانیان، حکومت ساسانیان را ایجاد کرد و پایتخت ساسانیان شهر تیسفون در نزدیکی بغداد بود. اردشیر دین زردشتی را دین رسمی کشور اعلام کرد. پس از مرگ اردشیر بابکان پسرش شاپور اول بر تخت شاهنشاهی نشست وی از شاهان بزرگ ساسانی بشمار می‌رود. از شاهان این دوره می‌توان به اردشیر بابکان، شاپور اول، هرمز اول، بهرام اول، بهرام دوم، بهرام سوم، نرسی، هرمز دوم، شاپور دوم، اردشیر دوم، شاپور سوم، بهرام چهارم، یزدگرد، بهرام پنجم یا بهرام گور، یزدگرد دوم، هرمز سوم، پیروز، به لاش، قباد اول، زاماسب، انوشیروان دادگر، هرمز چهارم، خسرو پرویز، قباد دوم، اردشیر سوم، شیرویه، ملکه پوراندخت، هرمز پنجم و یزدگرد سوم اشاره کرد.

حکومت‌های ایران

حکومت‌های ایران بعد از اسلام

امویان

پس از پیروزی اعراب مقابل ساسانیان، حکومت اعراب و حکومت اسلامی در ایران آغاز شد و اولین حکومت‌های اسلامی ایران در واقع امویان بود که پایتخت خود را دمشق گذاشتند. حکومت امویان در واقع حکومت عمر، عثمان و امام علی بود.

عباسیان

پس از ضعیف شدن امویان، حکومت عباسیان توسط ابومسلم خراسانی شکل گرفت و پایتخت خود را بغداد انتخاب کرد. عباسیان بیش از ۵۰۰ سال حکومت کردند.

طاهریان

حکومت طاهریان اولین حکومت مستقل بعد از حمله اعراب بود. طاهر ذوالیمینین یکی از سرداران مأمون این حکومت را به راه انداخت و این حکومت طاهریان نام گرفت. پایتخت این حکومت نیز نیشابور انتخاب شد. حکومت طاهریان در زمان محمد بن طاهر توسط یعقوب لیث صفاری سرکوب شد.

علویان

علویان از نسل امام حسن (ع) بوده و در طبرستان و دیلم حکومت خود را تشکیل دادند و آمل را پایتخت خود انتخاب کردند. در نهایت علویان به دست سامانیان نابود می‌شوند. این حکومت دارای دو پادشاه به نام‌های داعی کبیر و ناصر کبیر بود.

صفاریان

یعقوب لیث پس از شکست طاهریان حکومت صفاریان را تشکیل داد. پس از یعقوب، عمرولیث حکومت صفاریان را به عهده گرفت. این حکومت توسط امیران سامانی به پایان رسید ولی حکومتشان ۱۳۴ سال ادامه یافت و در زمان حکومت خلف بن احمد پایان یافت.

سامانیان

سامانیان پس از شکست صفاریان حکومتشان آغاز شد و گفته می‌شود که 124 سال حکومت کرده‌اند. پایتخت سامانیان بخارا بوده و بزرگانی چون ابوعلی سینا و ابوریحان بیرونی در دوره سامانیان می‌زیستند.

آل زیار

آل زیار یا زیاریان از در مناطق گیلان بودند و حکومت ایران را به دست گرفتند. مرداویج بن زیار بنیان‌گذار زیاریان مدعی بود که از یک خاندان سلطنتی پیش از اسلام است. حکومت زیاریان هم در نهایت در دوران حکومت گیلانشاه به پایان رسید.

آل بویه

این حکومت در واقع استقلال‌طلبانی بودند که پس از ورود اعراب برای برگشت به ایران قبل و به‌دست آوردن عزت ایرانی حکومت‌هایی مستقل را تشکیل دادند. این حکومت توسط عمادالدوله علی آغاز شد و در دوران ملک رحیم به پایان رسید. در این میان نیز عضدالدوله از حاکمانی بود که در عمران و آبادانی کشور نقش داشت و در این دوره شناخته شده تر از بقیه حاکمان بود.

غزنویان

غزنویان حکومتی قدرتمند بود که از افغانستان شکل گرفت. این حکومت مسلمان نیز توانست هندوستان را فتح کند. حکومت غزنویان با آلپ تکین شروع شد و با خسرو ملک به پایان رسید. البته حاکمانی چون سلطان محمود غزنوی و سلطان مسعود نیز در این دوران حکومت کردند. باید اشاره کنیم که فردوسی در دوره غزنویان زندگی می‌کرد.

سلجوقیان

حکومت سلجوقیان با حکومت طغرل آغاز شد و پس از آن شاهد حکومت آلب ارسلان، ملکشاه، سلطان سنجر و دیگر شاهان سلجوقی بودیم. سلجوقیان با پیروزی بر غزنویان حکومت خود را تأسیس کردند و به یاری وزرای بزرگ قدرت خود را تثبیت نمودند اما در نهایت توسط خوارزمشاهیان، حکومت سلجوقیان نیز به پایان خود رسید.

خوارزمشاهیان

خوارزمشاهیان که 154 سال حکومت کردند پایتخت خود را نیشابور گذاشتند. نظامی گنجوی و عطار نیشابوری در دوران خوارزمشاهیان زندگی می‌کرد. حکومت خوارزمشاهیان در نهایت توسط مغولان از بین رفت و تحت تصرف مغولان در آمد.

مغولان

پس از خوارزمشاهیان برای مدتی ایران تحت کنترل چنگیزخان مغول بود و به قولی می توان گفت که ایران به نابودی کشیده شد.

ایلخانان

ایلخانان نیز از دیگر حکومت‌های دیگر مغول بوده که با حکومت هلاکو آغاز شد و با حکومت ابوسعید به پایان رسید. گفته می‌شود که مولانا در این دوره از تاریخ زندگی می‌کرد. این حکومت 79 سال به طول انجامید. باید اشاره کنیم پس از حکومت‌ ایلخانا، در جای جای ایران حکومت‌های کوچک دیگری هم دیده می‌شد که می‌توان به چوپانیان، مظفریان، سربداران، جلایریان و دیگر حکومت‌های این چنینی اشاره کرد.

تیموریان

تیموریان هم رگ و ریشه از مغولان داشته‌اند. این حکومت با تیمور لنگ آغاز شد و تیمور از بستگان چنگیز مغول بود. باید اشاره کنیم که حافظ در این دوره از تاریخ زندگی می‌کرد. حکومت تیموریان 35 سال طول کشید و البته در این دوران حکومت هایی چون قراقویونلو، آق‌قویونلو و مرعشیان نیز تشکیل شده بود.

صفویان

حکومت صفویان توسط شاه اسماعیل صفوی آغاز شد و از دیگر شاهان حکومت صفوی می‌توان به تهماسب اول، اسماعیل دوم، محمد خدابنده، شاه عباس، شاه عباس دوم، شاه سلیمان و شاه سلطان حسین اشاره کرد. در دوره صفویه برای اولین بار در تاریخ ایران مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی ایران معرفی شد. حکومت صفویان پایتخت خود را اصفهان، تبریز و قزوین در پادشاهی‌های مختلف انتخاب کرده بود و به مدت بیش از 200 سال این حکومت ادامه یافت.

افغان ها

در دوره‌ی صفویان حکومت توسط افغان‌ها شکست خورد و برای مدتی حکومت به دست افغان‌ها افتاد. در واقع صفویان در نتیجه تهاجم افغان‌ها و تصرف اصفهان از صفحه تاریخ ایران پاک شدند.

افشاریه

در نهایت نادرشاه افشار توانست ایران را از افغان‌ها پس بگیرد و حکومت افشاریه را ایجاد کرد. پایتخت حکومت افشاریه در مشهد بود و به مدت 46 سال این حکومت ادامه یافت.

زندیه

پس از حکومت افشاریه، حکومت زندیه آغاز شد و پایتخت خود را شیراز نهاد. این حکومت با کریم خان زند آغاز شد و به لطف لطفعلی خان زند نیز به پایان رسید. دوره این حکومت 34 سال به طول انجامید.

قاجاریه

حکومت قاجاریه نیز با آقا محمدخان قاجار آغاز گشت و در دوران این حکومت شاهد پادشاهانی چون فتحعلی شاه قاجار، محمدشاه، ناصرالدین‌شاه، مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه و در نهایت احمدشاه قاجار بوده‌ایم. دوره حکومت قاجاریه به 129 سال رسید و پایتخت ایران در این دوره حکومت تهران بود.

پهلوی

در نهایت آخرین حکومت پادشاهی ایران نیز حکومت پهلوی بود که با رضا شاه آغاز شد و در نهایت به پادشاهی محمدرضا شاه رسید که قطعاً در جریان جزییات این حکومت هستید. باید اشاره کنیم که حکومت پهلوی نیز 54 سال عمر کرد.

امتیاز: 4.3 از 5 (6 رای)

۲۰ دیدگاه

 1. Avatar حمید قاسمی گفت:
  0

  بابا این آمریکا یکی از بچه بسیجی های جیره خوره که هیچی حالیش نیست فقط توهم آقایی ایران تو جهان رو داره حرف بیخود نزن بابا مردم دارن تو بدبختی خودشون جون میکنن نون ندارن بخورن این تو فضاس میگه ما فلانیمو بهمانیم اگه عرضه دارین وضع مردم خودمونو درست کنین آمریکا و لبنان و عراق و سوریه پیشکش شکم عربهای ملخ خورو پر میکنین مردم خودمون بیچاره گیشو میکشن لطفا انقدر دروری تحویل نده بله واسه شما بسیجی های نون به نرخ روز خور خوبه مملکتو به باد دادن بودجه کشورو یا دزدیدن یا دادن به عربا خوردن حالا واسه ما میشینه داستان تعریف میکنه .

 2. Avatar رضا گفت:
  1

  کتاب تاریخی که امروزه در مدارس درس داده میشود استدلال غربیها از ایران است که متاسفانه در دوران پهلوی در مدارس درس داده شد خلاصه تاریخ ای که برای ما ایرانیان نوشتند در یک کلام خلاصه بکنم انتقام از ایران و ایرانیان خلاصه میشود اسکند یونانی قلابی برگرفته از همان اسکندر شاهنامه بوده چنگیز خان مغول فئودال ترک بود از قبیله مغ بله همان مغ ها تمام مکاتباتشان به فارسی نوشته میشد و خلافتهای اسلامی همان رئیس قبیله های ایرانی بودند با اسامی عربی از عربستان منصوب نشده بودند …. چه بخواهیم چه نخواهیم ایرانیان فقط از پارسیان تشکیل نشده اند از اقوام مختلفی که جدا از تفاوتهای قومی و زبانی و فرهنگی در کنار هم به مدت 7000 سال خوب یا بد کنار یکدیگر زندگی کردند .

 3. Avatar milad گفت:
  1

  مانان ها و آق قیونلو و قره قویونلو و بسیاری دیگر………. اگر اطلاعات کامل و درستی ندارین پست نذارین اگه میذارین کامل باشه تا حس مالکیت به طرفی طعلق نگیره

  • Avatar مهتا مجدی گفت:
   0

   این حکومت ها در واقع حکومت های محلی اون دوران بودند ولی عنوان شده در مطلب

   • Avatar امین گفت:
    1

    توصیه میکنم حتما کتاب سرزمین جاوید را بخوانید

    • Avatar مهتا مجدی گفت:
     0

     با کمال میل

 4. Avatar خایدالو گفت:
  1

  حکومت ایلامیان عیلام و هخامنش و ساسانیان موسسشون لرها بودن البته تمام ایران سرای من است

 5. Avatar seedni گفت:
  1

  به ناچار !! حکومت جمهوری اسلامی هم جزو حکومت های ایران قلمداد میشه
  حکومت جمهوری اسلامی ، یک حکومت استندبای هست . به این معنی که موندنش یا نابودیش در کسری از ثانیه ، بسته به مِـیل و منافع ابرقدرتهاست
  در تقسیم قدرت (در اتاق سیاه واقع در انگلستان) ، ایران به روسیه واگذار شده

  • Avatar مازیار گفت:
   1

   یکی از مضحک ترین کامنت های چند وقت اخیر

   • Avatar وحید گفت:
    1

    مازیار وقتی نتونم با این همه پولی که جمع کردم یه دونه پراید بخرم پس حرف سیدنی کاملا درسته. قدرت ایران به مردمشه نه توپ و تانک. من قدرت خرید یک عدد پراید رو ندارم پس من ملت ضعیفی هستم پس بنابراین کشور من با داشتن این همه توپ و تانک ضعیف ترین کشور دنیاست

  • Avatar محسن منصوری گفت:
   1

   من نمی دونم شما ملت کی میخواهید از این طرز فکر دایی جان ناپلئونی خلاص بشید کاشکی لااقل خدا منو خلاص میکرد از دست شما

  • Avatar خایدالو گفت:
   1

   به قول خودت در اتاق سیاه واقع در انگلستان
   خوب به نظرت این اتاق سیاه رو معرفی میکنن به امثال تو ؟
   بالفرض که اعلام کردن که این اتاق وجود داره شما چطور از اطلاعات و صحبت های داخل اتاق خبر داید
   پس این حرف زاده ذهن مسموم شماست
   و حرفی که بابتش هزینه نشده باشه مفت نیارزه پس حرف مفت نزنیم

  • Avatar امریکا گفت:
   1

   بی سوادترین بی اطلاع ترین احمق ترین مردم جهان هم می داند این حرف چرت وپرت است……امروز چه بخواهید چه نخواهید ایران یکی از ابر قدرت های جهان است…اگر عرضه داشتند امریکا وانگلیس وفرانسه و……..غزه یک وجبی را درکسری از ثانیه جمع می کردند……..غزه هست چون ایران می خواهد باشد……..ترامپتان گفت 7تریلیون دلار در خاورمیانه خرج کردتا بشار اسد نباشد……هست چون ایران می خواهد……لبنان هست چون ایران می خواهد………عراق هست چون ایران می خواهد…………….حتی روسیه هست چون ایران می خواهد……..100تریلیون دیگر هم خرج کنند تا ایران نخواهد کسی جابجا نمی شود……….این حرف ما نیست خود ارباب های امریکایتان می گویند…….بجای رفتن ودیدن چیزهای مزخرف ومبتذل دراین فضای مجازی سری هم به سایتهای واندیشکده های همان امریکایتان بزنید نه رسانه های ما تا از اوضاع واحوال دنیا باخبر شوید……تامضحکه عام وخاص نباشید

   • Avatar مرز = زندان گفت:
    1

    کاری به نظر درپیت seedni ندارم اما:
    1-معلومه خوب ذهنیت “بی سوادترین بی اطلاع ترین احمق ترین مردم جهان” رو درک میکنی, پس جزوشونی
    2-بستگی به تعریفت از ابر قدرت داره
    3-الان دیگه مثل قدیم بمب اتمی لازم نیست, چون عوض کردن فکر راحت تر , ارزون تر و مهم تره
    4-بودن یا نبودن غزه, بشار, لبنان, عراق و روسیه دست ایرانه؟! این دور و ور بگردی بازم هستا
    5-ترامپ مال اوناست, اوباما و کلینتون که مال شما بودن
    6-چرا گذاشتین کلینتون تون نباشه ولی تارمپشون باشه؟ خواست شما مهم نبود؟!
    7-اربابای شما کجایین؟ چینی؟
    8-یا توی سیستم بقیه جاسوسی میکنی یا خودت اهل “چیزهای مزخرف ومبتذل دراین فضای مجازی” هستی که مطمین نطر دادی
    9-بالاخره از کجا اطلاعات گیر بیاره؟ اونور (امریکایشون) یا اینور( رسانه میلیتون)؟
    10-الان تو داری بهش میخندی یا عصبانی هستی؟ احتمالا تو میلیتون خندوانه هم میبینی!
    ** چرا اسمتو گذاشتی امریکا؟ مگه ترامپ مال اونا نبود؟ میذاشتی یمن یا اتیوپی بهتر نبود؟

    میهن پرستی بد نیست ولی مهم تر انسان دوستی(نه پرستی) هست بدون هر مرز سیاسی یا جغرافیایی یا فرهنگی و نژادی
    البته منظورم این نیست “تو” ابراز میهن پرستی کرده باشی, استفاده از کلمات “معلوم الحال” و مشابهش هم کپی رایتش مال خودتون
    آرمان گرایی و واقع گرایی زیاد با هم نزدیک نیستن (فکر نکنم بگیری چی میگم)

    • Avatar امریکا گفت:
     1

     دوست عزیز معلومه شما خیلی عصبانی وناراحت هستی نه من
     1- من گفتم (بی سوادترین بی اطلاع ترین احمق ترین مردم جهان)
     حتی نگفتم آقای seedni جز آنها است. شما چرا به خودت گرفتی
     2-من گفتم برید ببیند انها میگن ایران ابر قدرت است تو چرا ناراحت می شی…اگر انگلیس بلدی مثلا برو کانال LearnTheFact دریوتیوب مستنداتش را درباره ایران ببین…….کلی کانال اقتصادی داریم که درباره اقتصاد ایران دارند میگن………اگر فرانسوی بلدی برو یه کم مقالات لوموند فرانسه را بخوان ……..مقالات فارین پالسی را بخوان………می خواهی همه را برات بفرستم با ترجمه
     اگر دورغ میگن به من چه
     3- ما که ازاول بمب اتم نداشتیم ونداریم یا اف 35 یا ناویواس‌اس اینترپرایز
     4- کلینتون مال منتخب شما خاتمی واوباما مال منتخب دیگرتان روحانی بود .ترامپ هم مشترک …الان اخ واف///////////ما رابه اینها چکار
     5- اینم من نمیگم خودشون میگن ……تواین انتخابات بین خانم کلینتون وترامپ……ایران در رای اوردن نامزدهای انها یکی از کلیدی ترین مسائل است….بله دست ماست
     6.من الان دارم دراب های که روستایمان را گرفته سیاحت می کنم نه فضای مجازی شما
     7 دقیقا منظور مبارک از جاسوسی در سیستم بقیه چیه…کجاست…….اون بقیه کی هستند ………

     8-من یک از هزار واقعیتی که آنها میگن را گفتم .من وامثال من درحد آرمانگرا ها نیستیم
     9- یادم رفت گفتی چین ….چین بدون اجازه آمریکانفس نمی کشه بعد بشه رهبر مایی که پوزه آمریکا در همه جا به خاک مالیدیم…………….

     10…شما بگید اطلاعات از کجا بگیرن رسانه ملیییییییمون را که اخ واف می دانید………….حرف ها اونهارا هم که قبول نمی کنید پس …….زنگ بزنیم ..ای تی از سیاره اش خبر برامون بفرسته…..

     • Avatar علی گفت:
      0

      سلام.
      ممنون از نظراتتون.
      بنظر ، حرفهای شما قابل قبولتره.
      آمریکا که تو باتلاق جنگ با عراق (صدام)گیر کرده بود ، اون موقع از ایران درخواست کمک کرده بود.
      برای پیروز شدن در جنگ ، خیلی چیزها مهمه. همه چیز فقط تجهیزات جنگی نیست.
      آمریکا فقط بلده تو فیلماش “اسطوره” سازی کنه. والا در عمل ، اونقدرها هم قدرتمند نیست.
      اونا فقط به پول و تجهیزاتشون مینازن ، در حالیکه قدرت خدا رو فراموش کردن:

      إِنَّ اللَّهَ یُدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ خَوَّانٍ کَفُورٍ ﴿۳۸﴾ قطعا خداوند از کسانى که ایمان آورده‏ اند دفاع مى ‏کند زیرا خدا هیچ خیانتکار ناسپاسى را دوست ندارد (۳۸)

      أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ ﴿۳۹﴾ به کسانى که جنگ بر آنان تحمیل شده رخصت [جهاد] داده شده است چرا که مورد ظلم قرار گرفته‏ اند و البته خدا بر پیروزى آنان سخت تواناست (۳۹)

      الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ یَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْکَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ کَثِیرًا وَلَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ ﴿۴۰﴾ همان کسانى که بناحق از خانه ‏هایشان بیرون رانده شدند [آنها گناهى نداشتند] جز اینکه مى گفتند پروردگار ما خداست و اگر خدا بعضى از مردم را با بعض دیگر دفع نمیکرد صومعه ‏ها و کلیساها و کنیسه ‏ها و مساجدى که نام خدا در آنها بسیار برده مى ‏شود سخت ویران مى ‏شد و قطعا خدا به کسى که [دین] او را یارى مى ‏کند یارى مى‏ دهد چرا که خدا سخت نیرومند شکست‏ ناپذیر است (۴۰)

      الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاهَ وَآتَوُا الزَّکَاهَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَهُ الْأُمُورِ ﴿۴۱﴾ همان کسانى که چون در زمین به آنان توانایى دهیم نماز برپا مى دارند و زکات مى‏ دهند و به کارهاى پسندیده وامى دارند و از کارهاى ناپسند باز مى دارند و فرجام همه کارها از آن خداست (۴۱)

      وَإِنْ یُکَذِّبُوکَ فَقَدْ کَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ ﴿۴۲﴾ و اگر تو را تکذیب کنند قطعا پیش از آنان قوم نوح و عاد و ثمود [نیز] به تکذیب پرداختند (۴۲)

      وَقَوْمُ إِبْرَاهِیمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿۴۳﴾ و [نیز] قوم ابراهیم و قوم لوط (۴۳)

      وَأَصْحَابُ مَدْیَنَ وَکُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَیْتُ لِلْکَافِرِینَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَکَیْفَ کَانَ نَکِیرِ ﴿۴۴﴾ و [همچنین] اهل مدین و موسى تکذیب شد پس کافران را مهلت دادم سپس [گریبان] آنها را گرفتم بنگر عذاب من چگونه بود (۴۴)

      فَکَأَیِّنْ مِنْ قَرْیَهٍ أَهْلَکْنَاهَا وَهِیَ ظَالِمَهٌ فَهِیَ خَاوِیَهٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَهٍ وَقَصْرٍ مَشِیدٍ ﴿۴۵﴾ و چه بسیار شهرها را که ستمکار بودند هلاکشان کردیم و [اینک] آن [شهرها] سقفهایش فرو ریخته است و [چه بسیار] چاههاى متروک و کوشکهاى افراشته را (۴۵)

      أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ یَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَکِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ ﴿۴۶﴾ آیا در زمین گردش نکرده‏ اند تا دلهایى داشته باشند که با آن بیندیشند یا گوشهایى که با آن بشنوند در حقیقت چشمها کور نیست لیکن دلهایى که در سینه‏ هاست کور است (۴۶)

      وَیَسْتَعْجِلُونَکَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ یُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ یَوْمًا عِنْدَ رَبِّکَ کَأَلْفِ سَنَهٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿۴۷﴾ و از تو با شتاب تقاضاى عذاب مى کنند با آنکه هرگز خدا وعده‏ اش را خلاف نمى کند و در حقیقت‏ یک روز [از قیامت] نزد پروردگارت مانند هزار سال است از آنچه مى ‏شمرید (۴۷)

     • Avatar علی گفت:
      0

      خداوند متعال ، یه خصلتی داره که میخواد مهلت بده. در این مهلت دادنش هم حکمتهای بسیار هست .
      اون موقع هست که آدمای سست عنصر و ترسو ، فرار میکنن و به دشمن پناه میبرن!
      تاریخ اثبات کرده که اگر خودی های نامرد و رذل و پست ، بر علیه خودمون کاری نکنن، هیچکس نمیتونه بر علیه ما کاری بکنه.
      تا حالا تو عمرمون ، دولت به این بی کفایتی ندیده بودیم.
      6 سال ، همهء ماها رو با وعدهء رابطه با آمریکا ، خام کرد.
      وضعمون بهتر که نشد ، هیچ ؛ به لجن کشیده شد!
      اگه قرار بود که آمریکا کاری برای ما انجام بده ، چرا به تو رای دادیم؟؟؟
      اگه کار کردن بلد نیستی ، محترمانه انصراف بده تا یه آدمه لایق و شجاع و متخصص بیاد سره کار.
      حالا آدم یه جایی یه اشتباهی میکنه ، بعدش میگه اشتباه کردم و عذرخواهی میکنه. اما این آقا ول کن نیست. هرجا میره ، میگه : برجام برای ما منافع الی الابد داره!!!
      آقای ظریف فرمودن که پشیمانم ، ولی این آقا ول کن نیست.
      نسبت به 6 سال گذشته ، خدارو شکر نگاهم عمیقتر شده.
      دیگه برای آدمایی مثل این آقا نباید رای جمع کرد.
      #پشیمانم.

  • Avatar م گفت:
   0

   فازت چ هست کاکو بگو ببینم کلاغها باهات حرف میزنن؟!😂😂

   • Avatar رضا گفت:
    0

    فازش پشیمونیه

    • Avatar امین گفت:
     0

     تمام دنیا دارن به خوبی و خوشی زندگی میکنن چرا همه اش باید خودمون رو با سوریه و سودان و فلسطین و سومالی مقایسه کنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شکلک‌ها (اموجی‌ها) را می‌توانید با کیبرد گوشی یا کیبرد مجازی ویندوز قرار دهید.
تصاویر نویسندگان دیدگاه از Gravatar گرفته می‌شود.