حکومت‌های ایران

حکومت‌های ایران در دوران باستان و حکومت‌های پادشاهی، قبل و بعد از تاریخ اسلام

شاید تاکنون مطلبی جامع و کامل در راستای حکومت‌ها و پادشاهان ایران قبل و بعد از تاریخ اسلام در دست نبوده و شاید هیچ منبعی چنین جمع‌بندی را به طور کامل و با ترتیب ارائه نکرده باشد. به همین دلیل در این مطلب تصمیم گرفته‌ایم تا مروری بر حکومت‌های ایران از ابتدا تا بعد از ورود اسلام داشته باشیم و دوره حکومت هر یک از حکومت‌های ایران را به همراه پادشاهانشان ارائه خواهیم کرد.

حکومت‌های ایران از دوران باستان

معرفی حکومت‌های ایران از دوران باستان تا بعد از اسلام

گفته می‌شود که اولین پادشاهی ایران و اولین سلسله متعلق به کیومرث بود و در اوستا نیز از او یاد شد. البته حکومت او در دوران انسان‌های اولیه شکل گرفت و زمانی بود که انسان‌ها در غارها زندگی می‌کنند.

حکومت‌های ایران باستان

نیا ایلامی

ایلامیان از اولین حکومت‌های ایران است که جزییات زیادی در رابطه با این حکومت در تاریخ منتشر نشده است اما گفته می‌شود که دوران حکومت ایلامیان به 500 سال رسید و احتمالاً پایتخت ایلامیان شوش انتخاب شده بود.

عیلام

بر اساس گفته‌ها این تمدن نیز جزو تمدن‌های ایلامیان بود که مجدداً با مرکزیت شوش ادامه پیدا کرد و به مدت 2161 سال دوام داشته است.

منائیان

از سوی دیگر منائیان با پایتخت بوکان و زبان ایرانی به مدت 234 سال یکی دیگر از حکومت‌های ایران به حساب می‌آیند.

حکومت‌های پادشاهی ایران قبل از اسلام

پس از ایران باستان، دوره پادشاهی یا شاهنشاهی در حکومت‌های ایران آغاز می‌شود که در ادامه ترتیب این حکومت های ایران را نام خواهیم برد.

مادها

مادها با انتخاب پایتخت هگمتانه بر ایران حکومت کردند. مادها قومی ایرانی بودند که به رهبری دیاکو نظم گرفتند. البته از دیگران حاکمان مادها می‌توان به هوخشتره و آزی دهاک نیز اشاره کرد. مادها حکومت طولانی داشتند اما تاریخ دقیقی از مدت زمان حکومت آن‌ها در دست نیست.

هخامنشیان

کوروش با شکست مادها این حکومت را به پایان رساند و حکومتی جدید با نام حکومت هخامنشیان را ایجاد نمود. هخامنشیان نخستین دولت متمدن در تمام جهان آن دوران بود. دوران هخامنشان دوران پیشرفت، فرهنگ و تمدن بود و به جرات می‌توان گفت دوره هخامنشیان دوره جهش بشریت و دوره جهش تاریخ ایران و جهان بود. از پادشاهان دوره هخامنشیان می‌توان به ترتیب به کوروش کبیر، کمبوجیه، گئومات، داریوش، خشایار شاه، اردشیر، خشایارشاه دوم، سغد پانوس یا سغدیان، داریوش دوم، اردشیر دوم، اردشیر سوم، ارسس و داریوش سوم اشاره کرد.

سلوکیان

سلوکوس سردار اسکندر مقدونی پس از مرگ او به حکومت رسید و حکومت سلوکیان را ایجاد نمود. سلوکیان از ریشه یونانیان بودند و فرهنگ و زبان یونانی را به ایران آوردند. این حکومت در نهایت در زمان آنتیوخوس دوم به پایان رسید.

اشکانیان

اشکانیان هم تمدن یونانی بودند که پس از سلوکیان شکل گرفتند. این حکومت با پادشاهی اشک اول یا ارشک شکل گرفت و پس از آن تیرداد، اردوان، فری یاپت، فرهاد، مهرداد، فرهاد دوم، اردوان دوم، مهرداد دوم، گودرز، آرد، سیناتروک، فرهاد سوم، مهرداد سوم، آرد دوم، فرهاد چهارم، تیرداد دوم، فرهاد پنجم، آرد سوم، ونن، اردوان سوم، وردان، گودرز دوم، ونن دوم، به لاش، پاکور، اردوان چهارم، خسرو، به لاش دوم، به لاش سوم، به لاش چهارم، به لاش پنجم و در نهایت اردوان پنجم حکومت کردند.

ساسانیان

اردشیر بابکان پس از حکومت اشکانیان، حکومت ساسانیان را ایجاد کرد و پایتخت ساسانیان شهر تیسفون در نزدیکی بغداد بود. اردشیر دین زردشتی را دین رسمی کشور اعلام کرد. پس از مرگ اردشیر بابکان پسرش شاپور اول بر تخت شاهنشاهی نشست وی از شاهان بزرگ ساسانی بشمار می‌رود. از شاهان این دوره می‌توان به اردشیر بابکان، شاپور اول، هرمز اول، بهرام اول، بهرام دوم، بهرام سوم، نرسی، هرمز دوم، شاپور دوم، اردشیر دوم، شاپور سوم، بهرام چهارم، یزدگرد، بهرام پنجم یا بهرام گور، یزدگرد دوم، هرمز سوم، پیروز، به لاش، قباد اول، زاماسب، انوشیروان دادگر، هرمز چهارم، خسرو پرویز، قباد دوم، اردشیر سوم، شیرویه، ملکه پوراندخت، هرمز پنجم و یزدگرد سوم اشاره کرد.

حکومت‌های ایران

حکومت‌های ایران بعد از اسلام

امویان

پس از پیروزی اعراب مقابل ساسانیان، حکومت اعراب و حکومت اسلامی در ایران آغاز شد و اولین حکومت‌های اسلامی ایران در واقع امویان بود که پایتخت خود را دمشق گذاشتند. حکومت امویان در واقع حکومت عمر، عثمان و امام علی بود.

عباسیان

پس از ضعیف شدن امویان، حکومت عباسیان توسط ابومسلم خراسانی شکل گرفت و پایتخت خود را بغداد انتخاب کرد. عباسیان بیش از ۵۰۰ سال حکومت کردند.

طاهریان

حکومت طاهریان اولین حکومت مستقل بعد از حمله اعراب بود. طاهر ذوالیمینین یکی از سرداران مأمون این حکومت را به راه انداخت و این حکومت طاهریان نام گرفت. پایتخت این حکومت نیز نیشابور انتخاب شد. حکومت طاهریان در زمان محمد بن طاهر توسط یعقوب لیث صفاری سرکوب شد.

علویان

علویان از نسل امام حسن (ع) بوده و در طبرستان و دیلم حکومت خود را تشکیل دادند و آمل را پایتخت خود انتخاب کردند. در نهایت علویان به دست سامانیان نابود می‌شوند. این حکومت دارای دو پادشاه به نام‌های داعی کبیر و ناصر کبیر بود.

صفاریان

یعقوب لیث پس از شکست طاهریان حکومت صفاریان را تشکیل داد. پس از یعقوب، عمرولیث حکومت صفاریان را به عهده گرفت. این حکومت توسط امیران سامانی به پایان رسید ولی حکومتشان ۱۳۴ سال ادامه یافت و در زمان حکومت خلف بن احمد پایان یافت.

سامانیان

سامانیان پس از شکست صفاریان حکومتشان آغاز شد و گفته می‌شود که 124 سال حکومت کرده‌اند. پایتخت سامانیان بخارا بوده و بزرگانی چون ابوعلی سینا و ابوریحان بیرونی در دوره سامانیان می‌زیستند.

آل زیار

آل زیار یا زیاریان از در مناطق گیلان بودند و حکومت ایران را به دست گرفتند. مرداویج بن زیار بنیان‌گذار زیاریان مدعی بود که از یک خاندان سلطنتی پیش از اسلام است. حکومت زیاریان هم در نهایت در دوران حکومت گیلانشاه به پایان رسید.

آل بویه

این حکومت در واقع استقلال‌طلبانی بودند که پس از ورود اعراب برای برگشت به ایران قبل و به‌دست آوردن عزت ایرانی حکومت‌هایی مستقل را تشکیل دادند. این حکومت توسط عمادالدوله علی آغاز شد و در دوران ملک رحیم به پایان رسید. در این میان نیز عضدالدوله از حاکمانی بود که در عمران و آبادانی کشور نقش داشت و در این دوره شناخته شده تر از بقیه حاکمان بود.

غزنویان

غزنویان حکومتی قدرتمند بود که از افغانستان شکل گرفت. این حکومت مسلمان نیز توانست هندوستان را فتح کند. حکومت غزنویان با آلپ تکین شروع شد و با خسرو ملک به پایان رسید. البته حاکمانی چون سلطان محمود غزنوی و سلطان مسعود نیز در این دوران حکومت کردند. باید اشاره کنیم که فردوسی در دوره غزنویان زندگی می‌کرد.

سلجوقیان

حکومت سلجوقیان با حکومت طغرل آغاز شد و پس از آن شاهد حکومت آلب ارسلان، ملکشاه، سلطان سنجر و دیگر شاهان سلجوقی بودیم. سلجوقیان با پیروزی بر غزنویان حکومت خود را تأسیس کردند و به یاری وزرای بزرگ قدرت خود را تثبیت نمودند اما در نهایت توسط خوارزمشاهیان، حکومت سلجوقیان نیز به پایان خود رسید.

خوارزمشاهیان

خوارزمشاهیان که 154 سال حکومت کردند پایتخت خود را نیشابور گذاشتند. نظامی گنجوی و عطار نیشابوری در دوران خوارزمشاهیان زندگی می‌کرد. حکومت خوارزمشاهیان در نهایت توسط مغولان از بین رفت و تحت تصرف مغولان در آمد.

مغولان

پس از خوارزمشاهیان برای مدتی ایران تحت کنترل چنگیزخان مغول بود و به قولی می توان گفت که ایران به نابودی کشیده شد.

ایلخانان

ایلخانان نیز از دیگر حکومت‌های دیگر مغول بوده که با حکومت هلاکو آغاز شد و با حکومت ابوسعید به پایان رسید. گفته می‌شود که مولانا در این دوره از تاریخ زندگی می‌کرد. این حکومت 79 سال به طول انجامید. باید اشاره کنیم پس از حکومت‌ ایلخانا، در جای جای ایران حکومت‌های کوچک دیگری هم دیده می‌شد که می‌توان به چوپانیان، مظفریان، سربداران، جلایریان و دیگر حکومت‌های این چنینی اشاره کرد.

تیموریان

تیموریان هم رگ و ریشه از مغولان داشته‌اند. این حکومت با تیمور لنگ آغاز شد و تیمور از بستگان چنگیز مغول بود. باید اشاره کنیم که حافظ در این دوره از تاریخ زندگی می‌کرد. حکومت تیموریان 35 سال طول کشید و البته در این دوران حکومت هایی چون قراقویونلو، آق‌قویونلو و مرعشیان نیز تشکیل شده بود.

صفویان

حکومت صفویان توسط شاه اسماعیل صفوی آغاز شد و از دیگر شاهان حکومت صفوی می‌توان به تهماسب اول، اسماعیل دوم، محمد خدابنده، شاه عباس، شاه عباس دوم، شاه سلیمان و شاه سلطان حسین اشاره کرد. در دوره صفویه برای اولین بار در تاریخ ایران مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی ایران معرفی شد. حکومت صفویان پایتخت خود را اصفهان، تبریز و قزوین در پادشاهی‌های مختلف انتخاب کرده بود و به مدت بیش از 200 سال این حکومت ادامه یافت.

افغان ها

در دوره‌ی صفویان حکومت توسط افغان‌ها شکست خورد و برای مدتی حکومت به دست افغان‌ها افتاد. در واقع صفویان در نتیجه تهاجم افغان‌ها و تصرف اصفهان از صفحه تاریخ ایران پاک شدند.

افشاریه

در نهایت نادرشاه افشار توانست ایران را از افغان‌ها پس بگیرد و حکومت افشاریه را ایجاد کرد. پایتخت حکومت افشاریه در مشهد بود و به مدت 46 سال این حکومت ادامه یافت.

زندیه

پس از حکومت افشاریه، حکومت زندیه آغاز شد و پایتخت خود را شیراز نهاد. این حکومت با کریم خان زند آغاز شد و به لطف لطفعلی خان زند نیز به پایان رسید. دوره این حکومت 34 سال به طول انجامید.

قاجاریه

حکومت قاجاریه نیز با آقا محمدخان قاجار آغاز گشت و در دوران این حکومت شاهد پادشاهانی چون فتحعلی شاه قاجار، محمدشاه، ناصرالدین‌شاه، مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه و در نهایت احمدشاه قاجار بوده‌ایم. دوره حکومت قاجاریه به 129 سال رسید و پایتخت ایران در این دوره حکومت تهران بود.

پهلوی

در نهایت آخرین حکومت پادشاهی ایران نیز حکومت پهلوی بود که با رضا شاه آغاز شد و در نهایت به پادشاهی محمدرضا شاه رسید که قطعاً در جریان جزییات این حکومت هستید. باید اشاره کنیم که حکومت پهلوی نیز 54 سال عمر کرد.

امتیاز: 4.6 از 5 (9 رای)

۳۴ دیدگاه

 1. Avatar عباس گفت:
  0

  با عرض سلام خدمت خانم مجدی
  صحبتی داشتم خدمت شما، با توجه به اینکه تیترهای سایت شما در زبان عام به تیترهای زرد شهرت دارند و عموما هم پشت این تیترها تفکرات سیاسی خاصی قرار دارند خواهشمند هستم که دیدگاه سیاسی خود را اعلام نمایید و همچنین منابع مالی که شما بوسیله ان دارید این خدمات رو میدید برای شفاف سازی بیشتر و اعتماد متقابل چونکه تا الان ثابت شده اینگونه تیترها که در مجلات و فضای مجازی رونق داره از منابع مالی کثیف تامین میشه مثل توییتهای مهناز افشار به نفع اصلاحات و مرتبط بودن پولهایی که این خانم از دولت خاتمی گرفته هست. این رو من باب مثال خدمتتون عرض میکنم. ان شالله شما هم از روی دلسوزی این خبرها رو کار میکنید نه از روی پولهای سیاسی کثیف.

  • Avatar افسانه پناهی گفت:
   0

   سلام و عرض ادب
   دوست گرامی مجموعه ما و همچنین نویسندگان آن بدون هیچ جهت گیری و صرفا برای اطلاع رسانی مطالب خود را مینویسند.رسالت سایت خبری اطلاع رسانی و کمک به آگاهی بیشتر است.

 2. Avatar علی گفت:
  0

  در پاسخ به آقای با نام کاربری “درود بر “امریکا” نباشی جات خالیه:))” .
  بسم الله الرحمن الرحیم.
  وَالْحَمْدُ لِلّهِ قاِصمِ الجَّبارینَ مُبیرِ الظّالِمینَ
  اما بعد…
  شما که برنامه نویس هستید ، نمیخواد که برای کامپیوتر ، برنامه بنویسید.
  بعید میدونم که اهل قرآن باشید ، پس بهتره یه برنامه برای تربیت و اصلاح خودتون بنویسید ، بنظر میاد که بیشتر کاربردی باشه.
  اگه قرار باشه همیشه اونطور که دلتون میخواهید زندگی کنید و قرار نیست که توبه کنید و آدم ظالمی هستید(حداقل ، ظلم به خودتون) بهتره سراغ قرآن نرید. چونکه نه تنها براتون سودی نداره ، بلکه براتون ضرر داره.
  … و لا یزید الظالمین الا خسارا.
  فرمودید که : “من که شناسنامه ام پاکه و رای نمیدم 20 ساله”
  اونچه که باید پاک پاشه قلب و زبان آدمه ، نه شناسنامه!
  اگه برای مملکتت ارزش قائیل نیستی و فقط به فکر منافع شخصی خودتون هستید ، لازم نیست که به رخ دیگران بکشید.
  در ضمن اگر بنا بر وطن فروشی باشه ، بنظر میاد شما وطن فروش باشی نه شخص دیگه.
  وقتی که حاضر نیستی برای مملکتت رای بدی ، معلومه که حاضر نیستی تو هیچ شرایط سختی ، پشتیبان مملکتت باشی.
  دم از وطن هم نزنید.
  اگه زندگی کردن تو اینجا اینقدر سخته ، میتونید تشریف ببرید به شهر آرزوهاتون (آمریکا)
  کسی جلوی شما رو نگرفته.
  کسی که تو سختی ها پشتتیبان مملکتش نباشه ، همون بهتر که بره جای دیگه.
  شاید جسمتون در اینجا باشه ، ولی قلبتون با آمریکاست.
  عجب اشتباه بزرگی تو زندگیتون کردید ، خبر نداشتید که :
  القلب حرم الله ، ولا تسکن فی حرم الله غیرالله.
  یاعلی(ع)

 3. Avatar علی گفت:
  0

  علم ، باقی و برقرار هست ، چونکه از مجردات است و مجردات الی الابد باقی و برقرار است و اصلا با گذشت زمان اون علوم از بین نمیرن.

 4. Avatar علی گفت:
  0

  سلام.
  در پاسخ به برادر عزیز با نام کاربری”ممد”.
  سرگذشت به صورت کلی بیان شده.
  اگه قرار باشه که برای هر قاره ، کشور ، شهر ، روستا ، خیابان ، محله ، کوچه و خونه مثال زده بشه که دیگه نمیشه قرآن رو حمل کرد!!!!!!
  فقط بهترین مثالها در قرآن بیان شدن.
  میشه گفت : چو صد آید ، نود هم پیش ماست.
  مثل اینکه به شما گفته بشه :
  یک کامیونی هست که تا 1000 تن بار رو میتونه حمل کنه.
  بعد ، یه هویی یکی بیاد برسه بگه که : این کامیون میتونه 100 کیلو بار رو با خودش حمل کنه!!@@!!
  قرآن فقط بهترینها رو بیان میکنه ، باقی مطالب رو باید از روی اون متوجه بشید. یا اینکه به متخصص این امر مراجعه کنید.
  اجازه بدید یه مثل دیگه خدمت شما عرض بشه.
  توی علم هندسه ، یه اصطلاح داریم بنام “فرض” و یه اصطلاح داریم بنام “حکم”.
  یه شکلی هندسی داریم بنام “قِطاع”. میدونید این شکل هندسی که ظاهرا خیلی خیلی ساده هم هست ، چند تا حکم داره؟
  497664 حکم هندسی!
  آیا این مطلب رو میدونستید؟
  حالا شخصی مثل بنده و حضرتعالی که از علم هندسه ، چیز زیادی هم سردرنمیاریم ، نمیتونه به اون اسرار پی ببره.
  باید به اون کتابی که جناب خواجه نصیر در این باب نوشته اند ، رجوع کنیم ، ولی ایشون با دیدن اون شکل هندسی ، به تمام اسرار اون شکل پی میبرن.
  حالا فرق نمیکنه که اون شکل ، الآن کشیده بشه ، یا 1000 سال پیش.
  غلم ، باقی و برقرار هست ، چونکه از مجردات است و مجردات الی الابد باقی و برقرار است و اصلا با گذشت زمان اون علوم از بین نمیرن.
  این ماها هستیم که از علم ، بی بهره هستیم.
  مثلا ، الآن هزاران سال است که خورشید از شرق طلوع میکند و در غرب هم غروب میکند.
  هزاران سال است که از هستهء خرما ، درخت خرما درمیاد ؛ و از هستهء سیب ، درخت سیب درمیاد.
  ولی هیچکس نمیتونه بگه که چرا همش یه چیز تکراری دارید بیرون میدید.
  خوبی همیشه خوبیه ؛ و بدی ، همیشه بدی.
  مثلا قرآن میفرماید که به گناه زنا نزدیک نشوید . این عمل زشت بنظر شما ، اگه هزار سال دیگه بگذره ، میشه یه کار خوب؟ یعنی اگه کسی به ناموس شما نزدیک بشه برای انجام اینکار زشت، شما بی تفاوت می ایستید و به اون شخص نگاه میکنید؟
  یا مثلا “کذب یا همان دروغ ” را نهی فرموده است.
  یعنی بنظر شما ، بعد از 1000 سال دروغ ، کار خوبی میشه؟
  حالا بعنوان مثال ، فردی رو درنظر بگیرید که آدم دروغگویی هست. اگه به همین شخص ، کسی بیاد و دروغ بگه ، بطرز وحشتناکی ناراحت میشه.(با اینکه خودش هر روز داره دروغ میگه!)
  یا شخصی که هر روز داره به این و اون ، فحش و ناسزا میگه رو در نظر بگیرید. اگه کسی بیاد و به همین شخص فحش بده ، ناراحت میشه.
  یا همون شخصِ دروغگو ، با اینکه خودش هم میدونه که کار بدی داره انجام میده ، اگه کسی جلوی جمع ، بیاد و بهش بگه : دروغگو ، خیلی بهش برمیخوره.
  قرآن داره حالات درونی انسانها رو بصورت داستان بیان میکنه و مثالها میزنه که قابل فهم برای عموم مردم باشه.
  و اِلا اگه قرآن بخواد بصورت فلسفی و خیلی سنگین حرف بزنه ، هیچکس دیگه نمیتونه بره سراغ قرآن.

  عزیز من ، خیالتون رو راحت کنم ، اگر میلیاردها سال دیگه هم بگذره ، کتابی بالاتر از قرآن نمیاد.
  یکبار هم که شده قرآن رو مطالعه بفرمایید ، ببینید چیزی بضرر شما بیان شده که میفرمایید “قرون وسطا”.
  یا یه نفر از آدمها رو بفرمایید که از پیغمبر اسلام(ص) ، مهربانتر باشه؟
  از هیچکس هم هیچ انتظاری نداشتن ، فقط کل فرمایشات ایشون رو میشه به این جمله خلاصه کر :
  شما انسان بالقوه ای هستید که باید انسان بالفعل بشید.
  مثل دانه ای که اگه در زمین کاشته نشه ، اونهمه استعدادی که در اون دانه هست ، به هدر میره!
  مطلب زیاد هست ، ولی دوست ندارم که حوصله تون رو سر بیارم.
  یاعلی(ع)

 5. Avatar حمید قاسمی گفت:
  0

  بابا این آمریکا یکی از بچه بسیجی های جیره خوره که هیچی حالیش نیست فقط توهم آقایی ایران تو جهان رو داره حرف بیخود نزن بابا مردم دارن تو بدبختی خودشون جون میکنن نون ندارن بخورن این تو فضاس میگه ما فلانیمو بهمانیم اگه عرضه دارین وضع مردم خودمونو درست کنین آمریکا و لبنان و عراق و سوریه پیشکش شکم عربهای ملخ خورو پر میکنین مردم خودمون بیچاره گیشو میکشن لطفا انقدر دروری تحویل نده بله واسه شما بسیجی های نون به نرخ روز خور خوبه مملکتو به باد دادن بودجه کشورو یا دزدیدن یا دادن به عربا خوردن حالا واسه ما میشینه داستان تعریف میکنه .

  • Avatar علی گفت:
   0

   سلام.
   یادم میاد یکی تو منظرات داشت میگفت :
   اگه اینا(آقای قالیباف) بیاد رئیس جمهور بشه ، قیمت دلار 5000 تومان میشه.
   الآن که دولت محترم ، قیمت دلار رو تا 20000 تومان بالا برد ، کسی صداش هم درنیومد.
   نخیر عزیز من.
   اگه شما هم از اون پول هایی که حرف میزنید ازش ، میخواهید ، کسی جلوتون رو نگرفته. میتونید تشریف ببرید سوریه و با داعش بجنگید.
   البته اگه تو راه ، هزار بار از ترس ، جون به عزرائیل(ع) نداده باشید!!!!!
   آدم هایی مثل شما ، فقط به فکر منافع خودشون هستن.
   اصلا هم دیگران براشون مهم نیست.
   من خودم بسیجی نیستم ، ولی از بسیجی های واقعی خوشم میاد.
   شاید بی پول و بیچاره و کج و کوله باشن ، ولی مرام و معرفت حالیشونه.(چیزی که حتی خودم هم ندارم.)
   با دولت که اصلا کاری ندارم ، چون معلوم الحاله.
   با شعار برجام و رابطه با آمریکا ، همه رو فریب داد.
   وضع بهتر که نشد ، به لجن هم کشیده شد.
   اگه میبینید وضع مملکت خرابه ، به این خاطر هست که به دست نا اهلانی افتاده که بهشون رای دادیم.
   در ضمن ، دزدیدن و اختلاس کردن ، حاصل تفکر بسیجی نیست ، حاصل تفکر غربگرایی هست که به آخرت اعتقادی ندارن.(حتی اگه ظاهر اسلامی هم داشته باشه)
   خواهشا یه مقدار آروم باشید و با تفکر حرف بزنید.
   متشکرم.

 6. Avatar رضا گفت:
  1

  کتاب تاریخی که امروزه در مدارس درس داده میشود استدلال غربیها از ایران است که متاسفانه در دوران پهلوی در مدارس درس داده شد خلاصه تاریخ ای که برای ما ایرانیان نوشتند در یک کلام خلاصه بکنم انتقام از ایران و ایرانیان خلاصه میشود اسکند یونانی قلابی برگرفته از همان اسکندر شاهنامه بوده چنگیز خان مغول فئودال ترک بود از قبیله مغ بله همان مغ ها تمام مکاتباتشان به فارسی نوشته میشد و خلافتهای اسلامی همان رئیس قبیله های ایرانی بودند با اسامی عربی از عربستان منصوب نشده بودند …. چه بخواهیم چه نخواهیم ایرانیان فقط از پارسیان تشکیل نشده اند از اقوام مختلفی که جدا از تفاوتهای قومی و زبانی و فرهنگی در کنار هم به مدت 7000 سال خوب یا بد کنار یکدیگر زندگی کردند .

 7. Avatar milad گفت:
  1

  مانان ها و آق قیونلو و قره قویونلو و بسیاری دیگر………. اگر اطلاعات کامل و درستی ندارین پست نذارین اگه میذارین کامل باشه تا حس مالکیت به طرفی طعلق نگیره

  • Avatar مهتا مجدی گفت:
   0

   این حکومت ها در واقع حکومت های محلی اون دوران بودند ولی عنوان شده در مطلب

   • Avatar امین گفت:
    1

    توصیه میکنم حتما کتاب سرزمین جاوید را بخوانید

    • Avatar مهتا مجدی گفت:
     0

     با کمال میل

 8. Avatar خایدالو گفت:
  1

  حکومت ایلامیان عیلام و هخامنش و ساسانیان موسسشون لرها بودن البته تمام ایران سرای من است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شکلک‌ها (اموجی‌ها) را می‌توانید با کیبرد گوشی یا کیبرد مجازی ویندوز قرار دهید.
تصاویر نویسندگان دیدگاه از Gravatar گرفته می‌شود.