نویسنده: مهتا مجدی

ثروتمندترین زن ۰

ریحانا به عنوان ثروتمندترین زن موسیقیدان جهان شناخته شد! (لیست ثروتمندترین زنان جهان)

به تازگی بر اساس بررسی ها و به نقل از مجله فوربز، ریحانا به عنوان ثروتمندترین زن موسیقیدان جهان شناخته شد. ارزش دارایی این...