انقلاب چیست، چه زمانی در یک کشور انقلاب رخ می‌دهد و به چه عواملی بستگی دارد؟

در ابتدا باید بدانیم که انقلاب چیست؟ بر اساس تاریخ و علوم سیاسی، انقلاب یک تغییر اساسی بوده که در یک دولت یا نهادهای...