خطای دید: توهم نوری شگفت‌انگیز چشم که باعث ایجاد حرکت در تصاویر می‌شود

سیستم بینایی ما طوری تنظیم شده که بتوانیم در محیطی سه بعدی و سرشار از نور، سایه، رنگ، بافت، اشیاء و اشکالی متنوع در...