بیشترین مصرف سیگار متعلق به کدام کشورها است؟ (لیست 10 کشور اول کشیدن سیگار)

در کشورهایی چون ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر میزان مصرف سیگار نسبت به گذشته کاهش یافته است اما این نرخ همچنان در برخی...