نیکی لائودا قهرمان بازنشسته فرمول یک در سن 70 سالگی درگذشت

اگر از طرفداران مسابقات فرمول یک باشید، بعید است که نام نیکی لائودا به گوشتان نخورده باشد. او قهرمان سه دوره از مسابقات فرمول...