برچسب: معماری

1000 Trees در شانگهای ۰

ساختمان 1000 Trees در شانگهای ، نمایی از کوه‌های پوشیده از درخت را ارائه می‌کند

پروژه‌ای از استودیوی توماس هیتروویک تحت عنوان 1000 Trees در شانگهای درحال‌توسعه است که در ادامه به معرفی این پروژه و ارائه‌ی تصاویری از...