مورچه‌ها: نکاتی در رابطه با دنیای پر از شگفتی این حشرات کوچک و فرز

مورچه‌ها تقریبا در تمام نقاط زمین یافت می‌شوند. این حشرات کوچک واقعا منحصر به فرد هستند و رفتارهای اجتماعی و الگوهای جمعیتی به خصوصی...