۱۶ اکتبر روز جهانی غذا ، یادآور بحران کمبود غذا و گرسنگی در جهان

امروز 16 اکتبر، روز جهانی غذا است و این روز تلنگری برای بشر است تا به گرسنگان فکر کند و یا قدمی در مسیر...