خودرو خلاقانه Volvo PV می‌تواند آینده سفرهای درون شهری باشد

آیا خودرو خلاقانه Volvo PV این مثال نسبتا جالب از طراحی آینده‌گرایانه، می‌تواند نگاهی اجمالی را در مورد نحوه سفر از نقطه A به...