دیالوگ‌های کوتاه سری چهارم

دیالوگ‌های کوتاه سری چهارم- برنامه‌های روزمره

در مقاله دیالوگ‌های کوتاه سری چهارم، به بررسی اصطلاحات رایج در مورد برنامه‌های روزمره می‌پردازیم.در ابتدا یک نمونه دیالوگ در مورد عادت‌های روزمره را بررسی، سپس افعال مورد استفاده در گفتگو در مورد کارهای روزمره در منزل و محل کار را معرفی می کنیم. در نهایت به بررسی سوالات متداول در مورد عادات روزمره در آزمون‌های آیلتس می‌پردازیم.

به دیالوگ‌ زیر توجه فرمایید:

برنامه روزانه

Woman: So, what’s your usual day like? You always seem so busy

Man: Well, I usually get up around 5:00 a.m. and work on the computer until 6:00 a.m

?Woman: Why do you get up so early

Man: Well, I have to leave home at twenty to seven (6:40 a.m.) so I can catch a bus at 7:00 o’clock . It takes me about twenty minutes to walk to the bus stop from my house

?Woman: And what time do you get to work

Man: Uh, my bus takes about an hour to get there, but it stops right in front of my office

?Woman: That’s nice. And what time do you get off work

Man: Uh, around 5:00 o’clock. Then, we eat dinner around 6:30, and my wife and I read and play with the kids until 8:00 or so

?Woman: So, when do you work on your website? You said one time that you create it at home

Man: Well, my wife and I often watch TV or talk until 10:00 o’clock. She then often reads while I work on my site, and I sometimes stay up until the early hours of the morning, but I try to finish everything by one or two

?Woman: And then you get up at 5:00 a.m

Man: Well, yeah, but it’s important to live a balanced life. I enjoy what I do, but you have to set aside time for the family and yourself

Woman: I agree

Man: But I think my wife has the toughest job. She spends her whole day taking care of our family . . . taking the kids to school, working in the garden, buying groceries, taking the kids to piano lessons . . . [Wow!] It’s a full-time job, but she enjoys what she does

Woman: Well, it sounds like you’re a busy, but lucky man

Man: I think so too

نکات کلیدی:

  • زمانی که در مورد کارها و عادات روزمره صحبت می‌کنید، زمان مورد استفاده برای فعل باید حال ساده (present simple) باشد. می توان از قید های تکرار نیز استفاده کرد

I usually go to work by bus

we sometimes drive to work together

we regularly do exercise

  • فعلtake زمان صحبت در مورد طول کشیدن کاری مورد استفاده قرار می گیرد.

it takes the bus one hour to get to work

افعال معمول مورد استفاده در مکالمات روزمره

در زیر تعدادی از افعال مورد استفاده در مکالمات روزمره در سه بخش معرفی خواهند شد. هدف از این بخش آموزش بهره گیری از collocation ها با هدف روان نمودن مکالمات می‌باشد.

بخش اول: افعال مورد استفاده در خانه

Daily Activities at home

wake up/get up
have breakfast/have a shower/get dressed
brush your teeth/ put make-up on
go to work/go home /cook dinner
chill out on the sofa /watch television

take the rubbish out /wash the dishes

go to the gym /exercise

feed the dog and the cat
get into my pyjamas /set the alarm

lock the door/ turn off the lights/go to bed/ fall asleep

  • با استفاده از عبارات زیر می‌توانید در مورد عادات یک روز خود به سادگی مکالمه کنید

بخش دوم: افعال مورد استفاده در محل کار

Daily Activities at Work

go to work/ drive to work

take a taxi or a train /take the bus
check my emails/ work on the computer/ do presentation/

go on a mission/visit clients
have lunch/have afternoon tea

organize your files /make telephone calls/organize a meeting
report to my boss

  • با استفاده از عبارات زیر می‌توانید در مورد عادات یک روز  کاری خود به سادگی مکالمه کنید

بخش سوم: افعال مورد استفاده در مورد تعطیلات آخر هفته

Weekly Activities

go grocery shopping once a week at the local supermarket
My family does the housework together every Saturday morning
I usually do the washing on Sunday morning and when the machine is finished I hang the clothes out to dry
On Saturday night my parents stay at home and I go out with friends
I usually pay someone to wash the car, but my partner says I should do it, so sometimes I argue with my partner about that
I work in an important office, so I have to shine my shoes each day
To get our shopping, we go to the mall in the car

در مکالمات انگلیسی نکته‌ای که بسیار حایز اهمیت‌است، استفاده از verb + noun collocation ها است. که در شماره گذشته به آن اشاره شد. پیشنهاد می شود در ابتدا این افعال به خاطر سپرده شوند. با مرور زمان می توانید با تقویت دایره لغات خود افعال دیگری را جایگزین نمایید.

سوالات متداول در آیلتس

در زیر تعدادی سوالات که در آزمون آیلتس مطرح می شوند و نمونه پاسخ آمده‌اند. اگر خود را برای شرکت در آزمون آیلتس آماده می کنید، پیشنهاد می‌کنیم نمونه سوالات و پاسخ‌های مربوط به هر موضوع را مرور نمایید.

سوال 1:دوست دارید چه چیزی را در عادات روزانه خود تغییر دهید؟

Q. What would you like to change in your daily routine
I would like to wake up early in the morning. I usually wake up at around 9.00 am and that’s mainly because I am late to go to bed and I would like this one aspect to be changed from my current daily routine.

سوال 2:آیا همه روزهای شما یکنواختند؟

Q. Are all your days the same
 Not really. For me, a day-off is quite different than the busy working day in every perspective. Apart from that different circumstances and events make the days different from each other. While Sunday is a day to spend time with my family members and meet friends and play with them in the evening, I have a tight schedule at the university.

سوال3: یک روز کاری معمولی خود را بازگو کنید

Q. Tell me about your typical weekday 
on a typical weekend, I wake up late and take my breakfast in the TV room while surfing the TV channels. I go shopping with my father at around 12.00 and eat my lunch with my family members. I either take a nap or play computer games in the noon and in the evening I meet my friends. At night I watch a movie and take my dinner late than usual. I surf the internet and watch TV sometimes at night.

سوال 4:چطور میان کار و اوقات فراغت خود را تعادل برقرار می‌کنید؟

Q. What is the balance of work/ study and free time in your normal day
Most of the times,I have to put more emphasis on my study, classes and assignment. But that does not make me totally busy. After I wake up in the morning, I meet my parents. On my way to my university, I read story books or magazines.Sometimes I meet my friends on my way back to home. I help my mum with some housework at night and I make time to watch TV, browse the internet and read novels. So I would say my daily routine is kind of balanced and I am contented with that.

 

بیشتر بخوانید:

بدون امتیاز
کمی صبر کنید...

۲ دیدگاه

  1. Avatar reza گفت:

    you did well. it is really good for us to use it everyday.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شکلک‌ها (اموجی‌ها) را می‌توانید با کیبرد گوشی یا کیبرد مجازی ویندوز قرار دهید.
تصاویر نویسندگان دیدگاه از Gravatar گرفته می‌شود.