دینو دنیایی نو

پرستار بچه سلطنتی ۴

آیا تا به حال اندیشیده‌اید پرستار بچه های سلطنتی چه ضوابط و شرایطی را باید رعایت کنند؟

تفاوت‌های بین زندگی افراد عادی و خانواده سلطنتی بریتانیا، تنها معطوف به زندگی در کاخ‌ها و رفتن به مدارس سلطنتی نمی‌باشد. مثلا دانستن مهارت...