برچسب: چشم

فرد نابینا ۰

محققان موفق شدند تا یک فرد نابینا را از طریق ژن درمانی به بینایی محدودی برسانند!

پس از نوعی ژن درمانی که از پالس‌های نور برای کنترل فعالیت سلول‌های عصبی استفاده می‌کند، اولین دید موفقیت آمیز با درمان اپتوژنتیک در...