سرگرمی

کشور ابرقدرت ۹۳

معرفی ۵ کشور ابرقدرت اقتصادی که در سال ۲۰۵۰ بر جهان حکمرانی خواهند کرد

قدرت‌های اقتصادی جهان مدام در حال تغییر هستند.برای مثال کشوری چون انگلستان، روزگاری بالاترین جایگاه را در زمینه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داشت اما...

لوکس ‌ترین استخرهای جهان ۱۲

لوکس ‌ترین استخرهای جهان متعلق به کدام هتل‌های مجلل هستند؟

یکی جذابیت‌های گردشگری تجربه‌ی اقامت در هتل‌های لوکس جهان است به همین دلیل هتل‌های مجلل جهان امکانات لوکسی را در اختیار گردشگران قرار می‌دهند....