برچسب: فوتبال

۰

چه شد که فوتبال مبدل به یک اقتصاد پر زرق و برق و پرسود در دنیا شد؟

فوتبال پرسودترین ورزش دنیاست، همین پرسودی باعث شده عناوین شغلی گوناگونی در این ورزش ایجاد به طوری که به طور متوسط هر لیگ کشوری بیش از ۴۷ هزار شغل وجود دارد.