سرگرمی

۰

داشتن دوستان ثروتمند در دوران کودکی می تواند درآمد شما را در آینده افزایش دهد

محققان دانشگاه‌ هاروارد، استنفورد و نیویورک دریافتند وقتی کودکان فقیر در کنار بچه‌ها و والدین ثروتمند رشد می‌کنند، احتمال این که در آینده حقوق...