زمین و محیط زیست

۰

ظروف پلاستیکی به ظاهر ایمن می توانند در مایکروویو میلیاردها ذره آزاد کنند

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که میلیاردها ذره نانومتری می‌توانند از ظروف پلاستیکی که در مایکروویو گرم می‌شوند، آزاد شوند. تیمی از دانشگاه نبراسکا-لینکلن...