نجوم و هوا فضا

نمونه اولیه موشک SpaceX ۳

نمونه اولیه موشک SpaceX مریخ در آزمایش پرواز تگزاس ساکنان منطقه را خبردار کرد

طبق گفته رویترز، در روز سه‌شنبه، آزمایش پرواز نمونه اولیه موشک SpaceX مریخ انجام شد. این حرکت، ساکنان منطقه را در نزدیکی سایت تگزاس...

سیگنال‌های تکرارشونده عجیب ۱

سیگنال‌های تکرارشونده عجیب و غریب از فضای عمیق به تازگی سه برابر شده‌اند

انفجارهای رادیویی سریع اخیرا توجه دانشمندان را بیش از پیش به خود جلب کرده‌اند. همان سیگنال‌های تکرارشونده عجیب و غریب از فضای عمیق. مواردی...

۲

دانشمندان در جستجوی جهان معکوس هستند : ممکن است روبرویتان وجود داشته باشد

دانشمندان در جستجوی جهان معکوس هستند. اگر «جهان معکوس» وجود داشته باشد، آزمایش‌های آینده شامل ذرات زیراتمی، می‌توانند آن را آشکار کنند. جکسون گیبس...