نجوم و هوا فضا

کپسول کرو دراگون اسپیس ایکس ۱

۴ فضانورد با کپسول کرو دراگون اسپیس ایکس به ایستگاه فضایی بین‌المللی فرستاده خواهند شد

براساس گزارش‌های منتشر شده، ظاهرا ۴ فضانورد با کپسول کرو دراگون اسپیس ایکس به ایستگاه فضایی بین‌المللی فرستاده خواهند شد. طبق این خبر ظاهرا...