معماری

چادر اوریگامی مدولار LUNARK ۰

طراحی چادر اوریگامی مدولار LUNARK برای اسکان روی ماه توسط معماران فضایی

اکتشافات فضایی یکی از سرگرمی‌های جالب این روزهای دانشمندان است. یکی از ایده‌های خلاقانه جدید در این باره، زیستگاه اوریگامی مقاوم در برابر شرایط...

نوع جدیدی از انرژی پاک ۰

استخراج نوع جدیدی از انرژی پاک توسط آسمان خراش‌های معکوس در اعماق اقیانوس‌ها

با مشخص شدن برندگان مسابقه معماری eVolo 2020، ایده آینده‌گرایانه استخراج نوع جدیدی از انرژی پاک توسط آسمان خراش‌های معکوس در اعماق اقیانوس‌ها توسط...