سلامت

۰

8 مورد که نشان می دهد در خانواده ای سمی بزرگ شده اید

عصبانیت، اضطراب، پنهان‌‌کردن احساسات واقعی و اعتمادبه‌نفس پایین ویژگی‌های هستند که برخی از خانواده های سمی به فرزندان خود منتقل می‌کنند. خودخواهی و بی‌تفاوتی...