برچسب: فضا

مردی از آینده ۱۱۷

مردی از آینده: تاییدیه دروغ‌سنج بر ادعای مسافر زمانی که از سال 6491 آمده است

گفته‌های فردی که که ادعا می‌کند مسافر زمان است، توسط دروغ‌سنج بررسی شد و نتایج صحیح آن، همه دانشمندان را متعجب کرد. در ادامه...

کشف راز عجیب اخترفیزیک ۲

کشف راز عجیب اخترفیزیک: موفقیت در ردیابی یک انفجار رادیویی سریع تا منبع آن

اخترشناسان در موفقیت جدید خود توانستند یک انفجار رادیویی سریع را تا منبع آن ردیابی کنند. منشا این انفجارهای امواج رادیویی مدتها است که...